Index zdraví prostaty


 

Index zdraví prostaty je novinkou v diagnostice rakoviny prostaty.

Rádi vás přivítáme v odběrových centrech MEDILA, kde vám sestry poradí, jak postupovat.

 

Karcinom prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a druhou nejčastější příčinou předčasného úmrtí na nádorové onemocnění. Jeho diagnostika se neobejde bez stanovení PSA (Prostatického Specifického Antigenu) v krvi. Základní informaci poskytuje stanovení celkové koncentrace PSA.
V případě, že tato koncentrace je vyšší a přesahuje stanovenou mez, svědčí výsledek o pravděpodobné přítomnosti onemocnění prostaty. V dalším kroku se pak provádí stanovení tzv. volného PSA. Poměr koncentrací volného a celkového PSA poskytuje informaci o tom, zda povaha přítomného onemocnění prostaty je pravděpodobně zhoubná (maligní – zhoubný nádor) či pravděpodobně nezhoubná (benigní – zánět, nezhoubné zvětšení prostaty).

Obě uvedená stanovení mají své limity vypovědní hodnoty, poskytují správné výsledky jen s určitou ravděpodobností. Proto bylo v r. 2017 do rutinní zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zařazeno další speciální biochemické vyšetření - stanovení isoformy volného PSA (označuje se proPSA), jejíž množství se zvyšuje výhradně u karcinomů prostaty. Výsledky stanovení koncentrací celkového PSA, volného PSA a proPSA v krvi umožňují vypočítat tzv. index zdravé prostaty Prostate Health Index – PHI).

Tento index poskytuje ošetřujícím lékařům velmi důležité informace:

  • významně zvyšuje pravděpodobnost správného určení diagnózy,
  • umožňuje oddálit nebo zcela upustit od invazivního vyšetření, tj. od biopsie prostaty,
  • umožňuje rozlišit nádory agresivní (rychle rostoucí) a neagresivní (pomalu rostoucí),
  • významně přispívá ke správnému výběru terapie.

Tímto stanovením proPSA resp. PHI dostává i pacient možnost rozhodnutí o vyšetření alternativním způsobem. V laboratořích MEDILA je toto vyšetření k dispozici jak v indikaci lékaře s úhradou ze zdravotního pojištění, tak případně s indikací lékaře i mimo úhradu ze zdravotního pojištění v samoplátcovském režimu.

 

Informace pacientům – příprava na odběr krve

K vyšetření PSA (ale i fPSA a proPSA) vám bude odebrána krev ze žíly. Před odběrem zvažte, zda u vás nenastala některá okolnost, která by mohla vyšetření ovlivnit a zkreslit jeho výsledky:

  • v posledních dvou týdnech před odběrem jste byl vyšetřen per rectum u lékaře (manuální či endoskopické vyšetření konečníkem u lékaře),
  • v posledních šesti týdnech před odběrem jste prodělal punkci (biopsii) prostaty,
  • trpíte zácpou nebo zánětem močových cest
  • v posledních dvou dnech došlo k masáži prostaty, např. při sexuálním styku,
  • v den vyšetření nebo dva dny před ním jste jel na kole.


Pokud na některou otázku odpovíte ANO, vyšetření PSA (fPSA a proPSA)
bude velmi pravděpodobně ovlivněno! Proto doporučujeme vyšetření odložit
a dostavit se k odběru po uplynutí časového intervalu nebo úpravě potíží.