Preanalytické a postanalytické služby


Preanalytické a postanalytické služby

K laboratornímu vyšetření poskytuje společnost MEDILA podpůrné služby pro zajištění laboratorního servisu, tzv. preanalitické a postanalytické služby pro lékaře a ambulance.

 

Práci v ambulanci usnadní program Weblims pro náhled do databáze výsledků a zasílání žádanek na vyšetření elektronickou cestou. Informace o jeho zprovoznění a popis činnosti naleznete zde. Pokud jste jeho uživatelem, můžete do programu WEBLIMS vstoupit zde.

Informační centrum laboratoře -  ICL, zajišťuje jednoduchý kontakt s laboratoří přes vyhrazená bezplatná čísla. Vždy mluvíte s odborníkem, v případě klinických konzultací budete přepojeni na odborná pracoviště a lékaře MEDILA. Konzultační činnost a poradenství odborníků jsou možné ve všech uvedených odbornostech, včetně ATB konzultaci.

Svozová služba v non-stop režimu na vyžádání zabezpečuje pro smluvní partnery transport statimových a urgentních biologických vzorků v boxech s monitorováním transportní teploty.

MEDILA provozuje profesionální odběrová centra, která zajišťují odběry a základní péči v případě nevolnosti při odběru. Umožňují plánování návštěv prostřednictvím elektronického objednávkového systému WebDiář.

Pro zásobování spolupracujících lékařů provádějících odběry odběrovým materiálem, je k dispozici žádanka.