Histologická vyšetřeníLaboratoře MeDila nabízí histologická vyšetřování tkáňových vzorků pro diagnostické účely (vyšetření bioptická a nekrotická).

S výhodou můžete využít logistických možností laboratoří MeDiLa – pravidelných svozových linek a informačního systému OPEN LIMS resp. WebLims.

Zasílání biologického materiálu

Pro zaslání biologického materiálu k histologickému vyšetření je třeba vzorek tkáně obvykle fixovat.

Pro tyto účely Vám zdarma dodáme speciální nádobky s kvalitním uzávěrem, bezpečnostním značením, obsahující již fixační činidlo (10%ní formalín, pufrovaný fosfátovým pufrem). O potřebný druh a počet nádobek požádejte prostřednictvím svozové služby nebo prostřednictvím bezplatné telefonní linky na své regionální pracoviště MeDiLa.

Žádanka o histopatologické vyšetření

Prosíme o pečlivé vyplnění žádanek k vyšetření histologického materiálu MeDiLa, které Vám v potřebném množství zdarma dodáme.

Transport biologického materiálu

Odebraný a fixovaný materiál se žádankou odešlete prostřednictvím svozové služby. Vzorek bude co nejrychleji dopraven a následně zpracován v Laboratoři patologie MUDr. Jiří Voženílek spol. s r.o. v Mělníku, která se stala součástí laboratoří MeDila.

Výsledky vyšetření

Výsledky vyšetření budou sděleny odesílajícímu pracovišti, kopie zašleme na Vaši žádost i dalším lékařům.  Onkologicky pozitivní nálezy jsou automaticky sdělovány do onkologického registru. Pacientům se výsledky běžně nesdělují, pokud pacient výsledek vyžaduje, obdrží jej prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře.

V některých případech budou nejprve sděleny předběžné výsledky, kompletní pak po provedení doplňujících speciálních imunohistochemických či molekulárně biologických vyšetření, příp. po konzultaci na pracovišti vyššího typu.

Standardní zpracování vzorků proběhne v pracovní dny do 24 až 48 hodin od přijetí materiálu. Obecně je většina  vyšetření provedena a výsledky jsou k dispozici do 3- 5 kalendářních dnů.

Výsledky obdržíte v tištěné nebo elektronické formě.

Kontaktní údaje na regionální pracoviště pro případ dotazů jsou uvedena zde

Ceník histologického vyšetření k nahlédnutí a ke stažení

 

Používané nádobky

                                               objem fixačního roztoku

HistoFor 20 ml                                  10 ml

HistoFor 40 ml                                  20 ml

HistoFor 125 ml                                60 ml

 

 
 

Informační materiál

k nahlédnutí

 
 
 

Informační materiál ke stažení