Elektronické žádanky do laboratoře


Elektronická žádanka systému Weblims

Proč volit elektronickou žádanku

 • Přehledná evidence požadavků na laboratorní vyšetření
 • Podle zvoleného spektra metod se přehledně vypíše požadovaný odběrový materiál
 • Pacient nemusí do ordinace pro žádanku
 • Možnost plánování odběrů na libovolnou dobu dopředu
 • Možnost nastavení individuálních palet vyšetření pro každou ordinaci (předoperační vyšetření a podobné celky)
 • Možnost tisku identifikačních štítků na primární zkumavky přímo v ordinaci

 

Weblims umožňuje připravit žádankové formuláře přesně podle potřeby konkrétního lékaře včetně předdefinovaných palet vyšetření. Vyšetření lze seskupovat podle materiálu do funkčních celků na samostatné záložky. Identifikační údaje pacienta se kontrolují podle registru pacientů laboratoře. Pro nové pacienty lze provést on-line kontrolu rodného čísla podle registru plátců péče. Na základě navolených vyšetření je následně zobrazen potřebný odběrový materiál.

Weblims informuje v okamžiku tvorby žádanky o nadbytečných požadavcích na vyšetření, a tak lze předejít zbytečným odběrům.

Požadavky na vyšetření je možné doplňovat až do okamžiku převzetí materiálu laboratoří. Tedy ještě po celou dobu transportu materiálu na příjem laboratoře.

Pro jednoznačnou vazbu materiálu s elektronickou žádankou je použit čárový kód (BC). Za skupinu odebraných materiálů lze vytisknout souhrnnou papírovou žádanku.

 

Jak postupovat

 1. Přihlášení do programu Weblims
 2. Volba menu PROVOZ – ŽÁDANKA
 3. Zadání rodného číslo klienta (bez lomítka), po zmačknutí tabulátoru (klávesa s protisměrnými šipkami na levé horní straně klávesnice) se doplní hlavička žádanky. Údaje se též doplní při vybrání prvního vyšetření.
 4. Vyšetření jsou seřazena ve skupinách. Je třeba vybrat správnou kategorii žádanky (biochemie, hematologie, mikrobiologie, imunologie, …) a z každé zatrhnout kliknutím příslušná políčka požadovaných laboratorních metod.
 5. Po uložení se pod jedním rodným číslem a číslem žádanky vytvoří kompletní žádanka na laboratorní vyšetření.

 

Odběr v odběrových centrech MEDILA

Pokud je pacient posílán na odběr do odběrového centra laboratoří MEDILA, skončila práce ordinace uložením žádanky. Pacient přijde na odběr, prokáže se průkazkou ZP a je vyhledána příslušná žádanka na vyšetření.

Poznámka k datu žádanky

Má-li pacient více aktivních žádanek, jsou provedeny všechny se starším datem, než je datum, kdy přišel na odběr.

Má-li pacient žádanku s požadovaným datem odběru pozdějším, než je aktuální datum, je provedena, pokud rozdíl není větší než 30 dnů.

V ostatních případech laboratoř volá do ordinace pro konzultaci.

 

Odběr v ordinaci

Postup, pokud elektronickou žádanku vyplňuje sestra na základě podkladů od lékaře:

 1. Vytvořit elektronickou žádanku dle podkladů od lékaře
 2. Dát pokyn ULOŽIT A VYTISKNOUT BC (popř. ULOŽIT a tisknout štítky skupinově z menu PROVOZ – PŘEHLED POŽADAVKŮ)
 3. Vytvoří se příslušný podklad pro tisk štítku, štítky vytisknout
 4. Polepit zkumavky vytvořeným štítkem
 5. Provést odběr a připravit ke svozu.

 

Pokud elektronickou žádanku vyplnil lékař (žádanka je již vytvořená a nejsou pouze vytisknuté štítky)

 1. Provést tisk štítků pro daného pacienta přes PROVOZ – PŘEHLED POŽADAVKŮ a příslušnou ikonu
 2. Polepit zkumavky vytvořeným štítkem
 3. Provést odběr a připravit ke svozu.

 

Vymazání elektronické žádanky

Vytvořenou žádanku můžete ikonou se symbolem křížku smazat až do okamžiku, než je v laboratoři přijata ke zpracování a než je zahájena práce.

Pozor na případy, kdy již je materiál odeslaný svozem.

 

Žádanky starší než 120 dní nebudou v laboratoří zpracovány.

 

Instruktážní video pro práci s elektronickou žádankou

 

Instruktážní video - práce s elektronickou žádankou s tisk štítků na zkumavky