Přístup k výsledkům pacienta


Aktuálně uvolněné výsledky laboratoří jsou indikovány v seznamu pacientů. Je možné zobrazit jednoduchý denní přehled výsledků pacienta nebo kumulativní nález s kompletní historií výsledků v čase.

Výsledkový nález lze přímo z prostředí Weblims vytisknout nebo exportovat ve formátu MZ DASTA.

Uživatel má k dispozici statistiku vyžádaných výkonů včetně možnosti porovnání zvolených časových období mezi sebou.

WebLIMS je zabezpečen přístupovými právy. Lékař tak může zobrazit pouze „své“ pacienty a výsledky vyšetření, která po laboratoři požadoval. Přístupová práva lze individuálně upravovat a přístup k výsledkům lze pro konkrétního lékaře rozšířit. Veškeré akce s daty jsou zapisovány do deníku v laboratoři včetně pasivních přístupů k pacientským údajům.

Při požadavku na vyšší zabezpečení přístupu k pacientským datům lze využít laboratoří vygenerované Grid karty. Datové přenosy v prostředí internetu jsou chráněny technologií https a využitím SSL certifikátu.