Weblims - internetový přístup do laboratoře


FONS Openlims WebLIMS – PŘÍSTUP DO LABORATOŘE V PROSTŘEDÍ INTERNETU

Základní charakteristiky

 • Okamžitý zabezpečený přístup k pacientským datům
 • Snadné vytvoření elektronické žádanky
 • Zabezpečení materiálu čárovým kódem
 • Zjednodušení práce lékaře a sestry
 • Informace o nadbytečných vyšetřeních
 • Vysoký stupeň ochrany citlivých pacientských dat
 • Řešení nevyžadující instalační práce na pracovišti lékaře

 

Weblims je nadstavbový produkt dodavatele laboratorního systému, který je v laboratořích MEDILA využíván pro řízení provozu a archivaci výsledků vyšetření (systém Openlims společnosti STAPRO).

FONS Openlims - modul WebLIMS – poskytuje jednoduchou formou zabezpečený přístup k laboratorním výsledkům. Zároveň je možné ve stejném modulu vytvářet elektronické žádanky na laboratorní vyšetření. WebLIMS nevyžaduje žádnou instalaci na počítači uživatele. Je spustitelný v běžném internetovém prohlížeči. Přehledné uživatelské rozhraní umožňuje použití bez nutnosti školení.

WebLIMS je určen především pro ambulantní lékaře.

WebLIMS je internetová aplikace, která pracuje přímo s databází laboratoře. To umožňuje okamžitý přístup k pacientským datům jak při vytváření elektronické žádanky (ověřené identifikační údaje), tak i při zobrazování výsledků. Výsledky lze zobrazovat průběžně od okamžiku, kdy jsou uvolněny laboratoří (validovavé výsledky).

 

Přínosy pro uživatele

 • Okamžité použití po přidělení přístupového hesla
 • Intuitivní jednoduché uživatelské rozhraní
 • Vyšší efektivita práce lékaře a sestry při práci s laboratorními výsledky
 • Rychlé vytvoření elektronické žádanky
 • Vyšší zabezpečení materiálu proti záměně při transportu
 • Žádankové formuláře přizpůsobitelné konkrétnímu uživateli
 • Snadný a okamžitý přístup lékaře k laboratorním výsledkům pacientů
 • Denní i kumulativní přehled výsledků vyšetření
 • Přehledné tiskové výstupy
 • Zabezpečený přístup k pacientským datům
 • Individuální přizpůsobitelnost pro konkrétní laboratoř
 • Možnost vlastního grafického vzhledu

 

Vstup do systému Weblims

 • Jednoduchý vstup z www stránek MEDILA
 • Uživatel obdrží při zprovoznění aplikace ikonu, umístěnou nejlépe na plochu

 

Pro lékaře v ambulanci jsou důležité dvě funkce systému Weblims

Elektronické žádanky do laboratoře

Přímý přístup k výsledkům vyšetření pacienta

 

Pokud máte o přístup do systému Weblims zájem, obraťte se prosím na svého regionálního konzultanta laboratorních služeb.

Více informací též na telefonu 603 144 181 nebo emailu weblims@medila.cz