Webdiář - internerové objednávání do odběrových center


Společnost MEDILA je uživatelem programového vybavení Webdiář pro on-line objednávání pacientů do odběrových center přes Internet. Má připraveny diáře pro jednotlivá odběrová centra a různé typy odběrů dle provozních hodin uvedených u jednotlivých  odběrových center. Do těchto diářů se mohou pacienti objednávat sami nebo je může objednat jejich lékař při návštěvě v ambulanci.

 

Společnost MEDILA zajistí pro spolupracující lékaře dodání, instalaci a podporu provozu systému Webdiář. Umožní lékaři elektronicky objednat na stanovené datum a čas pacienta k odběru s tím, že pacient je informován přes SMS jeden den před stanoveným termínem.

 

FONS Webdiář je webová aplikace společnosti STAPRO s. r. o. umožňující vzdálené objednávání pacientů prostřednictvím internetu. Tato aplikace komunikuje pomocí webových služeb s připojenými informačními systémy provozovanými ve zdravotnických zařízeních. Výměna dat probíhá zabezpečeným způsobem s využitím šifrovacích mechanismů. Dotazuje se jich na konkrétní informace potřebné pro sestavení objednávky, která je po potvrzení a odeslání uživatelem zapsána do příslušného diáře.

 

Lékař je v tomto případě v roli uživatele, který má ve svém profilu nastaveno oprávnění objednávat své pacienty (i sebe) do odběrových center laboratoří MEDILA. Může vystavit objednávku pro pacienta i v případě, že pacient není do systému Webdiář registrován.

 

Činnosti lékaře

  • Vytvoření objednávky pro pacienta
  • Zrušení objednávky svých pacientů
  • Prohlížení seznamu objednávek svých pacientů

 

Systém Webdiář může lékař použít i jako objednávací systém do své ambulance. Pokud máte o tuto službu zájem, společnost MEDILA zprostředkuje jednání se společností STAPRO o zprovoznění služby.

 

Do programu webdiář je možné vstoupit zde