Ambulantní informační systém FONS GALEN


Specializované programové vybavení je už dnes samozřejmým vybavením ambulance. Jeho hlavní funkcí je nejen vedení zdravotnické dokumentace pacientů a vytvoření dávek pro zdravotní pojišťovny, ale též správná komunikace s laboratořemi. Na nabídce téměř bezúdržbové komunikace s laboratořemi je založena naše nabídka systému FONS GALEN.

Dodavatelem systému FONS GALEN je společnost STAPRO, která je zároveň dodavatelem laboratorního informačního systému Openlims. Výhoda spočívá v tom, že společnost STAPRO promítá jakékoliv změny v rozsahu a popisu prováděných laboratorních metod a změny jakýchkoliv jiných provozních parametrů do obou systémů zároveň. Tím se eliminují chyby, které by mohly nastat v případě, že oba systémy mají jiného dodavatele a aktualizaci by si musel zajistit sám lékař.

Výhodu jednoho dodavatele ještě umocňuje fakt, že FONS GALEN je provozován v tzv. cloudu. To znamená, že odpovědnost za výpočetní systém, jeho aktualizaci a ochranu dat přebírá dodavatelská společnost a přestává být starostí lékaře. Uživatel má zajištěn veškerý možný komfort.

 

FONS GALEN tedy přináší některé výhody

 • Klesne rozsah péče o techniku.
 • Lékař se nemusí starat o rozšíření a aktualizaci programu.
 • Pečovat nemusí ani o údržbu systému, ani o zálohování dat.
 • A co je nejdůležitější – komunikace ambulantního software s laboratoří bude vždy správná. Jakékoliv změny na straně laboratoře (nová metoda, změna referenčních mezí apod.) budou řešeny bez účasti lékaře a zodpovědnost bude na straně dodavatele.

 

Co nabízí společnost MEDILA?

 • Garantem provozování systému bude společnost MEDILA ve spolupráci se společností STAPRO.
 • Navrhneme a zrealizujeme hardwarové a softwarové řešení dle potřeb lékaře.
 • Systém nainstalujeme, zaškolíme a pomůžeme s počátečním nastavením.
 • Zajistíme následnou péči o všechny IT prostředky.
 • Zajistíme aktuálnost systému (vždy nejnovější verzi), rychlé automatické aktualizace programu a číselníků (v řádu desítek sekund bez omezení provozu)
 • Zajistíme komunikaci s laboratořemi MEDILA ve vždy aktuální verzi, staráme se o soulad mezi verzemi ambulantního i laboratorního software.
 • K dispozici bude automatické bezobslužné zálohování dat v reálném čase a systém záloh k případnému obnovení dat v případě incidentu nebo chyby při obsluze.

 

Nadstavbovou službou je možnost kompletního zajištění vyúčtování poskytnuté zdravotní péče pojišťovnám (peníze od pojišťoven na účet a protokol o provedeném vyúčtování přímo v programu) - uživatel se nestará o nic jiného než o běžné vykazování zdravotní péče během ordinace.

 

Pokud chcete znát více podrobností k systému FONS Galen, klikněte prosím sem.

Můžete též navštívit přímo stránky www.fonsgalen.cz

 

V případě zájmu se, prosím, obraťte na svého regionálního konzultanta laboratorních služeb. Dohodne s vámi realizační i cenové podmínky.