IT služby pro spolupracující zdravotnická zařízení


 

Společnost MEDILA má zájem zajistit rychlou, spolehlivou a bezpečnou elektronickou komunikaci se spolupracujícími zdravotnickými zařízeními.

 

Prioritou je zajištění následujících funkcí

Možnost zdravotnického zařízení elektronicky objednávat vyšetření prostřednictvím elektronické žádanky (Weblims). Tak, aby tato činnost byla co nejsnadnější, přizpůsobená zvyklostem a potřebám zdravotnického zařízení.

Možnost zdravotnického zařízení přijímat výsledky vyšetření elektronickou formou (MISE) přímo do používaného klinického informačního systému.

Možnost zdravotnického zařízení nahlížet do databáze laboratoře (Weblims) na kumulativní nálezy ošetřovaného pacienta bez ohledu na to, ze kterého zdravotnického zařízení byly indikovány.

Možnost zdravotnického zařízení navigovat své pacienty na laboratorní vyšetření (Weblims) v daný termín tak, aby při návštěvě pacienta v ambulanci byly výsledky k dispozici.

Možnost zdravotnického zařízení objednávat pacienty na daný čas (Webdiář) do odběrového centra MEDILA.

 

IT oddělení MEDILA

Pro zajištění těchto činností vybudovala společnost MEDILA ve spolupráci se společností STAPRO své IT oddělení, které spolu s konzultanty laboratorních služeb zajišťuje tyto služby:

Dodání, instalaci a individuální nastavení přístupu do aplikace Weblims, která zajišťuje možnost online objednávání laboratorních vyšetření a možnost nahlížet do databáze kumulativních nálezů laboratoře.

Dodání, instalaci a zajištění provozu systému MISE pro elektronické zasílání výsledků vyšetření přímo do provozovaného klinického informačního systému ambulance či jiného zdravotnického zařízení. Systém zajišťuje přenos pacientských dat v zakódované podobě a umožňuje sledovat celou transakci tak, aby byla zajištěna informace o doručení výsledků žadateli. Systém odpovídá legislativním požadavkům na přenos medicínských dat.

Dodání, instalaci a zajištění provozu systému Webdiář pro možnost elektronicky objednat na stanovené datum a čas pacienta k odběru s tím, že pacient je informován přes SMS jeden den před stanoveným termínem.

Dodání a zajištění instalace a provozu ambulantního klinického systému Galen, a to ve spolupráci se společností STAPRO.

 

Pokud máte zájem o zprovoznění kterého z uvedených programů, obraťte se prosím na svého regionálního konzultanta laboratorních služeb nebo na Informační centrum laboratoří MEDILA. Kontakty jsou zde.