Svoz a likvidace infekčního odpadu


 

Společnost MEDILA nabízí lékařům pomoc při likvidaci nebezpečných odpadů.

Jedná se o odpady kategorií

     180101 - ostré předměty

     180103 - odpady, na jejichž shromažďování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce.

Nakládání s nebezpečnými odpady podléhá přísné legislativě, která klade striktní požadavky na zacházení s nimi, na jejich likvidaci a také na vedení příslušné dokumentace. Všechny potřebné náležitosti včetně smluvního zajištění zahrnuje naše služba likvidace nebezpečných odpadů.

V případě vašeho zájmu a po uzavření příslušné smlouvy:

  • vám poskytneme prostředky pro třídění a shromažďování nebezpečného odpadu (kontejnery na ostrý nebezpečný odpad v objemu od 0,3 l, tlustostěnné pytle o objemu 50 l na shromažďování neostrého nebezpečného odpadu),
  • poskytneme prostředky pro označení sběrných nádob na nebezpečný odpad (předtištěné štítky) a pro označení shromaždiště nebezpečných odpadů,
  • zajistíme pravidelný odvoz nebezpečného odpadu,
  • povedeme evidenci odpadového hospodářství vašeho pracoviště,
  • zajistíme podklady pro předepsané hlášení produkce nebezpečných odpadů a pro další zákonné povinnosti,
  • vybavíme vás deskami k uložení důležitých dokumentů v souvislosti s likvidací nebezpečného odpadu,
  • zaškolíme vás a váš personál ke správnému značení a v postupech při práci s nebezpečnými odpady.

 

O ceně této služby, zvýhodněné pro spolupracující ambulance, vás bude informovat váš regionální konzultant laboratorních služeb (viz kontakty).