IT podpora a spolupráce s laboratoří


 

Pro klienty laboratoří MEDILA, nabízíme službu základní technické podpory Vašich počítačů v ordinacích a výhodný model IT řešení Vaší ordinace na klíč.

Služby spojené s instalací SW a péčí o počítače

 • kompletní  servis  spojený s nastavením pro elektronickou komunikaci se zdravotními pojišťovnami, ČSSZ, e-recept, e-neschopenka
 • základní „HELP-DESK“ pro počítače v ordinacích, včetně základního poradenského servisu ambulantních SW

Služby spojené s aplikacemi elektronické komunikace

 • zprovoznění a seznámení se službou Weblims
 • instalace a zprovoznění MISE
 • aktualizace číselníku a klinických skupin pro zobrazování výsledků v ambulantním software
 • nastavení služby Webdiář

a dále za výhodných cenových podmínek:

Služby spojené s certifikáty (MEDILA je tzv. mobilní certifikační autoritou)

 • certifikát TWINS od I.CA na dobu platnosti 1 roku: 448 Kč včetně DPH
 • prodloužení platnosti certifikátu: 500 Kč včetně DPH

Kompletní řešení Vaší ordinace – dodávka, péče, servis o počítače, tiskárny, ambulantní software

 • vždy budete pracovat na moderní technice
 • konkrétní model a cena závisí na výsledném řešení, návrh Vám rádi zpracujeme

 

Jak služby probíhají?

 • náš koordinátor s Vámi sjedná nejvhodnější termín a způsob provedení (osobně v ordinaci nebo prostřednictvím vzdálené správy) a požadavek na Vaši součinnosti – zejména u vystavování certifikátů, kdy je potřeba kopie osobních dokladů, podpis, apod.
 • v domluvený čas se k Vám dostaví odborník nebo se připojí přes vzdálenou správu
 • Vzdálená správa je bezpečný způsob připojení k Vašemu počítači prostřednictvím internetu.
 • Pro tyto účely používáme komerční verzi programu TeamViewer.

Klienta připojení si stáhněte zde.


 • Po spuštění se Vám na počítači zobrazí obrazovka podpory, ze které technikovi sdělíte údaje „Vaše ID“ a „Heslo“. Bez znalosti těchto údajů není možné se k Vám na počítač přihlásit.

Jak o službu požádat?

 • online prostřednictvím formuláře


 *FORM file not found*

 • telefonicky prostřednictvím laboratoře s možností volání bezplatně na zelenou linku