Jsem zdravotník


Společnost MEDILA zajišťuje pro lékaře a zdravotníky následující služby

 

Odborné služby laboratoře - laboratorní vyšetření

Na určených pracovištích zajišťujeme celodenní provoz (24 hodin) umožňující zpracování vzorků ze všech typů zdravotnických zařízení. Poskytujeme komplexní spektrum vyšetření ve všech laboratorních oborech – biochemie, hematologie, imunologie, alergologie, sérologie, mikrobiologie, molekulární biologie a patologie.

Mimo jiné zajistíme statimový a urgentní průkaz bakteriálních, virových a parazitárních infekcí a statimová vyšetření pro kardiology v případě podezření na IM.

 

K dispozici je zde komplexní laboratorní příručka.

Společnost MEDILA poskytuje žádanky na vyšetření. K nahlédnutí či ke stažení jsou zde.

Pacient dostává před odběrem pokyny k přípravě na konkrétní odběr. Spolupracující lékař je má (na vyžádání) k dispozici v tištěné podobě, pacient si je může též přečíst na webových stránkách MEDILA. K nahlédnutí jsou i zde.

Jsou zde uvedeny speciální pokyny pro zátěžové DIA testy pro diabetiky a pro těhotné.

Stanovení indexu zdraví prostaty (PHI) je novinkou v rutinní diagnostice rakoviny prostaty.

Laboratoře MeDila nabízí histologická vyšetřování tkáňových vzorků pro diagnostické účely (vyšetření bioptická a nekrotická).

Interaktivní ceník uvádí cenu vyšetření a dává možnost spočítat cenu pro vybranou sadu vyšetření, např. pro samoplátce.

 

Informační centrum laboratoře

Informační centrum laboratoře - ICL, zajišťuje jednoduchý kontakt s laboratoří přes vyhrazená bezplatná čísla. Vždy mluvíte s odborníkem, v případě klinických konzultací budete přepojeni na odborná pracoviště a lékaře MEDILY. Konzultační činnosti a poradenství odborníků je možné využít ve všech uvedených odbornostech, včetně ATB konzultací.

 

Preanalytické a postanalytické služby

K laboratornímu vyšetření poskytuje společnost MEDILA podpůrné služby pro zajištění laboratorního servisu, tzv. preanalitické a postanalytické služby pro lékaře a ambulance.

 

Práci v ambulanci usnadní program Weblims pro náhled do databáze výsledků a zasílání žádanek na vyšetření elektronickou cestou. Informace o jeho zprovoznění a popis činnosti naleznete zde. Pokud jste jeho uživatelem, můžete do programu WEBLIMS vstoupit zde.

Svozová služba v non-stop režimu na vyžádání zabezpečuje pro smluvní partnery transport statimových a urgentních biologických vzorků v boxech s monitorováním transportní teploty.

MEDILA provozuje profesionální odběrová centra, která zajišťují odběry a základní péči v případě nevolnosti při odběru. Umožňují plánování návštěv prostřednictvím elektronického objednávkového systému WebDiář.

Pro zásobování spolupracujících lékařů provádějících odběry odběrovým materiálem, je k dispozici žádanka.

 

Vzdělávání

MEDILA zajišťuje odborné semináře a školení zdravotnických pracovníků. Na jaře jsou to převážně semináře pro lékaře, na podzim pro sestry. Semináře jsou spojené s možností získání kreditních bodů (lékaři, sestry).

MEDILA pořádá vždy v lednu pro zdravotnické pracovníky odbornou konferenci RANK.

Pro zdravotnické pracovníky je vydáván pravidelně odborný bulletin, v archivu tohoto webu jsou k dispozici všechna čísla se spoustou zajímavých odborných informací.

 

IT služby pro spolupracující zdravotnická zařízení

Společnost MEDILA má zájem zajistit rychlou, spolehlivou a bezpečnou elektronickou komunikaci se spolupracujícími zdravotnickými zařízeními.

Prioritou je zajištění následujících funkcí pro lékaře

Možnost zdravotnického zařízení elektronicky objednávat vyšetření prostřednictvím elektronické žádanky (Weblims). Tak, aby tato činnost byla co nejsnadnější, přizpůsobená zvyklostem a potřebám zdravotnického zařízení.

Možnost zdravotnického zařízení přijímat výsledky vyšetření elektronickou formou (MISE) přímo do používaného klinického informačního systému.

Možnost zdravotnického zařízení nahlížet do databáze laboratoře (Weblims) na kumulativní nálezy ošetřovaného pacienta bez ohledu na to, ze kterého zdravotnického zařízení byly indikovány.

Možnost zdravotnického zařízení navigovat své pacienty na laboratorní vyšetření (Weblims) v daný termín tak, aby při návštěvě pacienta v ambulanci byly výsledky k dispozici.

Možnost zdravotnického zařízení objednávat pacienty na daný čas (Webdiář) do odběrového centra MEDILA.

Pro poliklinická nebo lůžková zařízení lze zprostředkovat dodávky klinických informačních systémů společnosti STAPRO s významnou finanční výhodou. Do portfolia zdravotnických software patří i ambulantní informační systém Galen

 

Doplňkové služby pro ambulance

V rámci podpůrných služeb nabízí MEDILA klientům řadu dalších služeb.

 

IT podpora pro provoz výpočetní techniky je výraznou pomocí pro vaši ambulanci. Do této služby spadá i nastavení elektronické žádanky a přenos elektronických výsledků.

Likvidace nebezpečných odpadů v souvislosti s odběrem biologického materiálu je službou, kterou MEDILA zajišťuje pro spolupracující lékaře za symbolickou cenu.

Na vyžádání dostanete přehled vámi vyžádané péče.

 

Navázání a změny spolupráce

Pokud si vybíráte laboratoř pro vyšetření svých pacientů, rádi s vámi budeme spolupracovat. Obraťte se s důvěrou na naše regionální konzultanty laboratorních služeb.

 

 Novinky

 • MOVEMBER

  22.10.2017 | František Štumr

  MOVEMBER je charitativní akce, která má rozšířit povědomí o nebezpečí rakoviny prostaty u mužů nad čtyřicet let. Společnost MEDILA nabízí v rámci akce preventivní vyšetření za zvýhodněnou cenu. Zobrazit více

 • Trutnovský půlmaraton

  05.06.2017 | Martin Klein

  Dalším z masových běžeckých závodů podporovaných společností MEDILA byl na počátku června Trutnovský půlmaraton. Zobrazit více

 • Nové odběrové centrum v Semilech

  05.06.2017 | Ing. Eva Stanovská

  Společnost MEDILA připravila pro své klienty nové odběrové centrum na poliklinice v Semilech. Zobrazit více

Všechny novinky