Komplexní prevence


Proč se nechat vyšetřit

Tento soubor vyšetření je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější  choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit  riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění prostaty u mužů a nádorů vaječníků u žen. Dále posuzuje parametry výživy s ohledem na rizikové faktory aterosklerźy a metabolického syndromu.

Součástí vyšetření je měření tlaku, odběr vzorku krve, moče, případně stolice, vyhodnocení výsledků vyšetření a následná konzultace s lékařem.

 

Pro koho je vyšetření určeno

Pro ženy i muže všech věkových kategorií, všech výživových zvyklostí i alternativních životních stylů.

 

Proč je vhodné vyšetření podstoupit

Je ověřenou skutečností, že 60 až 70 procent informací, které lékař potřebuje k určení správné diagnózy, mu poskytnou právě výsledky cílených laboratorních vyšetření. Smyslem vyšetření je odhalit případné odchylky biochemických a hematologických parametrů, které svědčí o možné přítomnosti nežádoucích procesů v souvislosti s výskytem diabetes mellitus, kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění.

 

Seznam stanovení pro základní laboratorní diagnostiku zdravotního stavu

 • Krevní obraz  + diferenciální rozpočet bílých krvinek
 • Sedimentace erytrocytů
 • Pro funkci ledvin: urea, kreatinin
 • Jaterní testy: bilirubin, ALT, AST, ALP, GGT
 • Kyselina močová
 • Lipidy: cholesterol, HDL, LDL cholesterol, triacylglyceroly
 • Riziko cukrovky: Glykémie, glykovaný hemoglobin HbA1c, C-peptid
 • Zánětlivé parametry:  CRP, ELFO bílkovin
 • Moč + sediment
 • Hormony: TSH
 • Nutriční parametry: Feritin, vitamín B12, Kyselina listová, celková bílkovina, vitamin D
 • Nádorové markery: CEA, Stolice na OK, PSA (muži) / Ca125 (ženy)

Dále změření krevního tlaku, pulsu, váha, změření pasu, BMI.

Podrobnou interpretaci výsledků uvedených vyšetření a následná doporučení provede naše lékařka formou osobní konzultace.

V případě, že při interpretací výsledků vznikne podezření na přítomnost nějakého onemocnění, i bez příznaků u pacienta, bude lékařkou iniciován standardní postup k upřesnění diagnózy a eventuální léčby a k návštěvě specializovaného pracoviště.

Dále bude doporučen vhodný časový interval pro opakování vyšetření.

 

Kde je vyšetření prováděno

Vyšetření je prováděno ve všech Laboratorních centrech  k odběru je možné se dostavit na kterékoli odběrové centrum MEDILA. Konzultace výsledků proběhne osobně na pracovišti Medila v Pardubicích a v Brně.


Cena

Cena uvedeného základního balíčku vyšetření je jednotná pro ženy i muže a činí 3 400 Kč.

Zahrnuje odbornou konzultaci a interpretaci výsledků lékařem v délce půl hodiny. Uvedená cena nezahrnuje DPH. Výše DPH je stanovena zákonnými předpisy a závisí na příjemci a deklarovaném charakteru vyšetření. Jedná se o preventivní vyšetření, proto je vyšetření od DPH osvobozeno.

 

Kontaktní osoba pro bližší informace

Bc. Kateřina Pechová

telefon: 731 636 467

katerina.pechova@medila.cz