Jsem zaměstnavatel


 

Tato část webu společnosti MEDILA je určena pro zaměstnavatele, kteří mají zájem poskytnout svým zaměstnancům a spolupracovníkům benefit nad rámec jejich běžné odměny. Tento benefit nemusí být jen finanční, může současně i podpořit ochranu zdraví a být tak přínosem pro obě strany.

Zaměstnavatel ze zákona 373/2011 Sb. a vyhlášky 79/2013 Sb. zajišťuje pro své zaměstnance smluvního lékaře pro pracovně lékařské služby. Mimo povinnosti uvedené v legislativě smluvní lékař provádí řadu prohlídek (vstupní, periodické, mimořádné a výstupní). Cílem pracovně lékařských služeb je větší bezpečnost práce, snížení pracovní neschopnosti, pozitivní motivace k práci a v konečném souhrnu zvýšení efektivity práce zaměstnanců.

Jako zaměstnavatel však můžete přispět k ochraně zdraví svých pracovníků aktivně a nabídnout jim jako zajímavý benefit  screeningy, zaměřené nejen na rizikové faktory práce, ale také na civilizační, metabolická, nádorová  a další závažná onemocnění ohrožující kvalitu života, výkonnost a bohužel někdy i život sám.

V této souvislosti vás jistě bude zajímat, jak je to s laboratorním vyšetřením z pohledu DPH a daňově uznatelných položek

 

Preventivní screening zdravotnického stavu může mít jednu z následujících forem:

 

1.     Komplexní prevence

Je zaměřen na prevenci rizik kardiovaskulárních, posuzuje rizika metabolismu tuků, zkoumá funkci jater a ledvin, zjišťuje přítomnost infekcí bakteriálního původu. Zahrnuje potenciální riziko nádorů prostaty u mužů a riziko nádorů vaječníků u žen.

Součástí vyšetření je měření tlaku, odběr vzorku krve, vyhodnocení výsledků vyšetření a následná konzultace s lékařem. Podrobnější informace naleznete zde.

2.     Individuální vyšetření a konzultace

Nabízíme možnost sestavit na základě konzultace s našimi odborníky speciální balíčky podle individuálních požadavků.

 

Odběr krve a konzultace s lékařem v předem naplánovaných termínech jsou časově nenáročné a Vaše zaměstnance zatíží minimálně. Odběry krve je možné uskutečnit

  • V odběrových místech MEDILA
  • Pokud není snadno dostupné odběrové místo MEDILA, provedou naše sestry odběry na dohodnutém místě v dohodnutém čase.

Výsledky všech vyšetření jsou k dispozici obvykle do týdne.

 

Kontaktní osoba pro bližší informace

Bc. Kateřina Pechová

telefon: 731 636 467

katerina.pechova@medila.cz

 

Společnost MEDILA se těší na spolupráci.