Všechny novinky zdravotník


Zpět

 • MOVEMBER

  22.10.2017 | František Štumr

  MOVEMBER je charitativní akce, která má rozšířit povědomí o nebezpečí rakoviny prostaty u mužů nad čtyřicet let. Společnost MEDILA nabízí v rámci akce preventivní vyšetření za zvýhodněnou cenu. Zobrazit více

 • Trutnovský půlmaraton

  05.06.2017 | Martin Klein

  Dalším z masových běžeckých závodů podporovaných společností MEDILA byl na počátku června Trutnovský půlmaraton. Zobrazit více

 • Nové odběrové centrum v Semilech

  05.06.2017 | Ing. Eva Stanovská

  Společnost MEDILA připravila pro své klienty nové odběrové centrum na poliklinice v Semilech. Zobrazit více

 • Pardubický vinařský půlmaraton 2017

  03.05.2017 | Martin Klein

  Společnost MEDILA podpoříla úsilí sportovců na Pardubickém vinařském půlmaratonu, který je zároveň mistrovstvím republiky. Zobrazit více

 • Běžecká sezóna 2017 zahájena

  03.05.2017 | Martin Klein

  Společnost MEDILA má ambici stát se běžcům partnerem pro zdravý pohyb. Zobrazit více

 • 10 let práce laboratoře MEDILA v Brně

  11.04.2017 | Mgr. Petr Bouzek

  7. květen 2007 byl prvním pracovním dnem nové biochemické laboratoře MeDiLa v Brně. Zobrazit více

 • Do práce na kole

  23.03.2017 | Ing. František Štumr, PhD.

  MEDILA opět partnerem celostátní akce „DO PRÁCE NA KOLE“ Zobrazit více

 • Auditní maraton

  20.02.2017 | Mgr. Libuše Švorcová

  Laboratoře MeDiLa opět prokázaly kvalitu dle ČSN ISO EN 15189:2013 Zobrazit více

 • Změna odběrové soupravy pro stanovení glukózy používané pro laboratorní diagnostiku diabetu mellitu (oGTT)

  24.01.2017 | Mgr. Jakub Kovařík

  Na základě doporučení odborných společností ČSKB a ČDS dochází ke změně odběrové soupravy pro stanovení glukózy používané pro laboratorní diagnostiku diabetu mellitu (oGTT). Zobrazit více

 • Změna referenčního rozmezí vápníku v séru

  02.12.2016 | Mgr. Jakub Kovařík

  Dovolujeme si Vás upozornit na změnu referenčního rozmezí vápníku v séru. Na základě statistického porovnání rozsáhlých souborů dat pacientů v databázi laboratoří Medila byla provedena verifikace použitého referenčního rozmezí pro metodu S_Ca. Zobrazit více

 • Protilátky proti toxinu Bordetella pertussis

  07.11.2016 | Mgr. Kateřina Žemličková

  Stanovení protilátek proti toxinu Bordetella pertussis ve třídě IgA a IgG Zobrazit více

 • Zveme Vás na podzimní konference

  01.09.2016 | František Štumr

  Seriál tradičních podzimních vzdělávacích akcí zahajujeme konferencí 4. října v Červené Vodě. Zobrazit více

 • Svoz nebezpečného odpadu z ordinace lékaře

  01.06.2016 | Ing. PhD. František Štumr

  Společnost Medila nabízí službu, která může usnadnit lékařům práci v ambulanci. Zobrazit více

 • Změny ve vedení společnosti

  04.02.2016 | Zdeněk Jirsa

  Ve společnosti MeDiLa proběhly od nového roku personální změny na klíčových pozicích. Zobrazit více

 • Poznámky k provozu a výsledkům biochemických vyšetření po změně technologií na Abbott v 11/2015

  01.01.2016 | MUDr. Jana Doležalová

  Vážená paní doktorko, pane doktore, oslovujeme Vás v souvislosti se změnou vyšetřovacích postupů spojených s výměnou již opotřebené technologie za nové analyzátory firmy Abbott instalované na všech pracovištích Laboratoří Medila v průběhu listopadu 2015. Zobrazit více

 • Představujeme novou laboratorní technologii pro mikrobiologii - MALDI TOF

  19.10.2015 | František Štumr

  Dne 6. října 2015 se v pardubickém hotelu EURO uskutečnilo představení nové laboratorní technologie pro mikrobiologii – hmotnostní spektrometrie MALDI TOF. Setkání se zúčastnili především praktičtí lékaři a ambulantní specialisté z Pardubic, Chrudimi a také lékaři z Pardubické nemocnice. Zobrazit více

 • Probíhají podzimní semináře

  17.09.2015 | František Štumr

  Seriál tradičních podzimních vzdělávacích akcí zahajujeme 1. října. Zobrazit více

 • Podporujeme odborné vzdělávání

  03.07.2015 | Přemysl Bartoš

  V průběhu měsíců března a dubna jsme uspořádali tři akreditované vzdělávací semináře pro lékaře. Konkrétně 24. března v pardubickém hotelu Zlatá Štika, 23. dubna v brněnském Grandhotelu a na závěr 28. dubna v královéhradeckém Novém Adalbertinu. Svou účastí nás poctilo 140 lékařů. Zobrazit více

 • Měříme Anti-Mülleriánský hormon (AMH) v automatickém režimu

  21.01.2015 | František Štumr

  Od 2. ledna 2015 provádíme stanovení antimülleriánského hormonu (AMH) zcela novou technologií Beckmann Coulter v plně automatickém režimu. Předností tohoto postupu v porovnání s předchozím manuálním způsobem je vyšší reprodukovatelnost, přesnost a častější frekvence provádění. Zobrazit více

 • Podzimní pracovní den Červená Voda

  01.10.2014 | Skalická Hana

  Tým pracovníků Laboratorních a diagnostikcých center MeDiLa pro Vás pořádá 25.9.2014 odbornou akci, tentokrát s podtitulkem Podzimní pracovní den s místem konání v Červené Vodě. Zobrazit více

 • Nové odběrové místo v Brně

  18.06.2014 | Jezdinský Pavel

  V rámci zvyšování kvality a dostupnosti laboratorní péče jsme pro Vás otevřeli nové odběrové pracoviště v Brně. Zobrazit více

 • Tisková zpráva o společné nabídce laboratoří MeDiLa spol. s r.o. a Axis-CZ s.r.o.

  07.04.2014 | Zdeněk Jirsa, Simona Karmazínová

  Zdravotnické laboratoře Axis –CZ a MeDiLa, které působí v Hradci Králové více jak 20 let, se dohodly na společném postupu při poskytování služeb laboratorní medicíny v Hradci Králové a okolí. Zobrazit více

 • Nabídka pro gynekology

  28.03.2014 | František Štumr

  Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, V rámci skupiny České laboratoře a ve spolupráci se Sdružením soukromých gynekologů (SSG) jsme připravili nabídku přímo hrazených balíčků laboratorních vyšetření pro Vaše pacientky. Při jejich výběru jsme úzce spolupracovali s gynekology a zároveň uplatňovali moderní diagnostické poznatky. Zobrazit více

 • Získali jsme osvědčení o akreditaci v Turnově

  07.03.2014 | Pavel Jezdinský

  V průběhu měsíce ledna 2014 proběhlo posuzování shody s normou ČSN EN ISO 15189:2007 akreditačním orgánem Český institut pro akreditaci, o.p.s. v laboratoři MeDiLa Turnov. Zobrazit více

 • Školení pro zdravotní sestry v Turnově a Jablonci nad Nisou

  05.03.2014 | Ivana Králová

  Zveme Vás na školení týkající se techniky odběrů konané ve dvou termínech - 20.3. v Turnově a 24.3. v Jablonci nad Nisou. Jedná se o registrovanou akci ČAS s přídělenými 4 kredity. Zobrazit více

 • Vyšetřujeme Vitamín D

  27.02.2014 | Martin Komárek

  Vitamín D je uznávanou složkou výživy, podílející se na zdravém růstu a zdraví kostí. V lidském organismu se však ukázaly také jeho další významné úkoly v mechanismech odpovědných za vysoký krevní tlak a kardiovaskulární onemocnění, cévní mozkové příhody a za připravenost imunitního systémů bojovat s infekcí. Studiemi bylo prokázáno, že lidé s častým nebo chronickým onemocněním dýchacích a močových cest mají obvykle také nedostatečnou hladinu vitaminu D. Zobrazit více

 • Pořádáme Jarní seminář pro lékaře - Hradec Králové

  27.02.2014 | František Štumr

  Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, přijměte prosím touto cestou srdečné pozvání na Jarní lékařský seminář, který se letos uskuteční 12. března 2014 v kongresovém centru hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové. Věříme, že Vás odborný program zaujme a této významné akce využijete navíc jako příležitosti k příjemnému setkání se svými kolegyněmi a kolegy – ambulantními lékaři - z Hradce Králové a blízkého okolí. Akce společně pořádána Laboratořemi AXIS-CZ a MeDiLa. Zobrazit více

 • Rozšiřujeme nabídku mikrobiologických vyšetření

  10.12.2013 | Ivana Vančatová

  Mikrobiologický úsek MeDiLa zavedl nová vyšetření určená především pro gynekology a urology. Zobrazit více

 • Školíme odběrové sestry - Brno

  25.11.2013 | Přemysl Bartoš

  Laboratorní a diagnostické centrum Brno nově poskytuje pro klienty společnosti MeDiLa službu bezplatného praktického proškolení zdravotní sestry v problematice krevních odběrů a správné preanalytické praxe při nakládání se vzorky. Praktické zaškolení provádí registrovaná odběrová zdravotní sestra laboratoře s dlouholetou praxí v prostorách odběrového centra laboratoře MeDiLa Brno. Zobrazit více

 • Konzultace k ATB terapii a interpretaci serologických nálezů

  01.07.2013 | MeDiLa - Vančatová Ivana

  Od 15.6. 2012 poskytuje MeDiLa pro své klienty službu s názvem ATB konzultace. Erudované odbornice prim. MUDr., Mgr. Eva Zálabská, PhD. a MUDr. Lucie Bareková konzultují problematické případy při volbě ATB therapie a interpretaci vyšetření infekční serologie. Služba je poskytována v pracovních dnech od 10 do 15 hodin na bezplatném telefonním čísle číslech 800 737 338. Zobrazit více

 • Postavení imunologie v současné medicíně

  01.07.2013 | Interimun - Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

  Imunitní systém je považován za integrující prvek těla významně se podílející na udržení homeostázy. Za poznání jeho fascinující schopnosti odlišit mezi podněty narušujícími homeostázu, tj. signály nebezpečí, na které tělo musí odpovědět komplexní reakcí, zánětem a bezpečnými vzory, které takovou reakci nevyžadují, byla loni právem udělena Nobelova cena za lékařství prof. Steinmanovi, prof. Beutlerovi a prof. Hoffmannovi. Hluboké poznání funkcí imunitního systému na buněčné a molekulové úrovni, kterého jsme svědky, umožnilo doplnit znalosti patogeneze významných onemocnění, u kterých se dříve podíl imunity nepředpokládal. Zobrazit více

 • Antikoagulační terapie v roce 2012

  01.07.2013 | FN u sv. Anny Brno, OKH - prim. MUDr. Marta Zvarová

  Antikoagulační terapii můžeme definovat jako formu antitrombotické terapie s aktivitou namířenou proti trombinu (účinek anti IIa). V dnešní době k antikoagulační léčbě užíváme nejčastěji kumaríny - antivitamíny K a nízkomolekulární hepariny, případně ještě nefrakcionovaný heparin, ale svoji stále významnější úlohu začínají hrát i nová antitrombotika . V současné době jsou nejznámější dabigatran etexilát a rivaroxaban. Zobrazit více

 • Vyšetřování D-Dimerů v Hradci Králové

  11.03.2013 | MeDiLa - Kleinová Renata

  D-dimery jsou konečným produktem degradace zesíťovaného fibrinu, který je stabilizován příčnými vazbami. Trombus, který vznikl procesem hemostázy, je v konečné fázi odstraňován fibrinolytickým štěpením vysokomolekulárních polymerů fibrinu, plazminem na fragmenty různé velikosti, tzv. fibrin degradační produkty (FDP), z nichž nejmenším produktem degradace jsou D-Dimery. Průkaz D-dimerů je přímým důkazem štěpení zesíťovaného fibrinu. Zobrazit více

 • Nová odběrová místa v Pardubicích

  17.12.2012 | MeDiLa - Jezdinský Pavel

  V rámci zvyšování kvality a dostupnosti laboratorní péče pro Vás 18.2.2013 otevíráme nové odběrové pracoviště v Pardubicích - ODBĚROVÉ CENTRUM POLABINY a dále od 2.1.2013 ODBĚROVÉ CENTRUM KOLF. Zobrazit více

 • Rozšiřujeme nabídku vyšetření o stanovení karcinomálního markeru HE4

  08.10.2012 | MeDiLa - Komárek Martin

  Od prosince 2012 dochází k rozšíření panelu onkomarkerů o nový analyt HE4, který je vhodným analytem pro časnou detekci nádoru ovarií ve stádiích I a II. Včasnost diagnostiky a léčby v bezpříznakovém stádiu vede k přežití až u 90 % pacientek. Zobrazit více

 • Elektronické žádanky laboratorního vyšetření

  08.10.2012 | MeDiLa - Jezdinský Pavel

  Objednat laboratorní vyšetření je možné i on-line. MeDiLa nabízí službu WEBLIMS. Kliknětě pro více informací. Zobrazit více

 • Indikace OGTT – racionální postup vyšetřování poruch glukózové tolerance

  01.10.2012 | MeDiLa - Doležalová Jana

  Abnormální hodnota glukózy v séru či plasmě je jedním z nejčastěji řešených diferenciálně diagnostických problémů v ambulantní praxi. Jedná se o vyhledávání osob se zvýšeným rizikem diabetu s odlišením klasifikačních jednotek porušené lačné glykémie (IFPG, Impaired Fasting Plasma Glucose), porušené glukózové tolerance (IGT, Impaired Glucose Tolerance), které se nazývají prediabetes a diagnostika Diabetes mellitus. Použití OGTT(zátěžového orálního glukózového tolerančního testu) je dle platných doporučení minimalizováno a v diagnostice diabetu je upřednostňováno použití glykemie. Zobrazit více

Zpět