Odborný seminář Pardubice 2019


MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice

si Vás dovolují pozvat na

Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry

Seminář se uskuteční v úterý 22. října 2019, od 17:00 do 19:15 hodin

Dům techniky, náměstí republiky 2686, Pardubice


Program semináře   

Podpora rutinního provozu ambulantních pracovišť  

Aktuality z rutinního provozu laboratoře (15 min)
Kamila Minaříková, MeDiLa spol. s r.o. 

Novinky v mikrobiologických vyšetřeních (30 min)
MUDr. Kateřina Žemličková, MeDiLa spol. s r.o. 

Jak vypadá ideální výsledkový list?  (15 min)
MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o.               

Přestávka 15 minut.

Prezentace klinických zkušeností 

První pomoc a kardiopulmonální resuscitace pro ambulantní lékaře (60 min)
Prim. MUDr. Pavel Vyroubal, Ph.D., III. interní gerontometabolická klinika FN Hradec Králové

 

Další informace

Odborný garant semináře MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Seminář je určen pro lékaře a sestry. Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 3 kredity.

Sestry obdrží certifikát o účasti.

Další informace případně poskytne e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny
v době od 10:00 do 14:00 hodin Renata Klubíčková, tel. 735 799 293, renata.klubickova@medila.cz.

Uzávěrka přihlášek je v čtvrtek 17. října 2019.

 

Přihlašte se prosím prostřednictvím elektronického formuláře

Vyplněním přihlašovacích údajů uděluji souhlas společnosti MeDiLa spol. s r.o., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Štrossova 1931, PSČ 530 03, IČ: 63217767, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7828 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení GDPR zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, IČP, odbornost, adresa ordinace, telefon, e-mail. 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem evidence účastníků, vystavení osvědčení o účasti na semináři a zasílání informací o edukačních akcích pořádaných Správcem. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 1 roku od doručení návratky. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu libuse.svorcova@medila.cz. 

 

Registrovat se