Seminář Pardubice


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Termíny: 16. října 2012, úterý

              23. října 2012, úterý

Místo:     Hotel Staré Časy, Havlíčkova 1080, Pardubice

Čas:        vždy od 14:00 do 17:00 hod

Kredity:  POUZP 4 kredity, č. akce 021207/12K

 

Vzdělávací akce určena pro: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář

 

Program:

1. Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu a zacházení a identifikace vzorků (Doporučení ČSKB k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří – pohled lékaře a analytika)

MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař, MeDiLa 30 min.

2. Certifikovaný systém transportu biologických vzorků

Mgr. Daniela Horáčiková, Beckton Dickinson 20 min.

3.Právní aspekty spolupráce laboratoře s ambulancí v oblasti bezpečnosti pacienta

Erika Kalhousová, vedoucí laborantka, MeDiLa 20 min.

4.Analýza neshod na příjmu materiálu laboratoře- sdělení z praxe

Kamila Minaříková, zdravotní sestra, MeDiLa 20 min.

5. Praktické poznámky k bezpečnosti pacienta i personálu při odběru – jak předejít komplikacím (alergie, EPI, bezvědomí, oběhový kolaps)

MUDr. Renata Kleinová, vedoucí hematolog, MeDiLa 20 min.

 

Registrace:

Vyplněnou návratku zašlete svozem nebo poštou

Laboratorní a diagnostické centrum MeDiLa

Štrossova 239,

530 03 Pardubice

nejpozději do pátku 12. října 2012.

Elektronickou návratku zašlete na adresu obchod@medila.cz rovněž do 12. října.


Další informace je možno získat telefonicky v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod u sestry Ivany Králové na čísle 605 078 418 nebo dotazem na obchod@medila.cz .