Jarní lékařský seminář Hradec Králové


 

MeDiLa spol. s r.o.

Laboratorní a diagnostické centrum Hradec Králové

Biochemické a hematologické laboratoře

AXIS – CZ Hradec Králové s.r.o.,

 

vás zvou na

 

JARNÍ LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ v Hradci Králové

 

úterý 25. dubna 2017, od 17:00 do 20:00 hod

hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494/4, Hradec Králové

 

Program semináře:

 

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., IKEM Praha

Biochemické markery zánětu a sepse

                                                          

MUDr. Janka Franeková, Ph.D., IKEM Praha

Aktuality v klinicko-biochemické diagnostice Diabetes mellitus

 

Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., IPVZ Praha

Komunikace v rámci zdravotní péče

 

Mgr. Jakub Kovařík, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice

Systém kontrol v rutinním provozu laboratoře

 

MUDr. Renata Kleinová, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice

Imunohematologická vyšetření v ambulancích praktických lékařů

 

 

Odborný garant: MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r. o.

Kontaktní osoba MeDiLa: Martin Klein, tel. 735 799 293, martin.klein@medila.cz

Kontaktní osoba AXIS: Ing. Mgr. Simona Karmazínová, tel. 602 214 955, karmazinova@axis-cz.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, seminář je ohodnocen 3 kredity.

 

Uzávěrka přihlášek je 19. dubna 2017

 

Program ke stažení ve formátu pdf je zde.