Jarní lékařský seminář Pardubice


MeDiLa spol. s r.o.

Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice

vás zve na

 

JARNÍ LÉKAŘSKÝ SEMINÁŘ Pardubice

 

čtvrtek 6. dubna 2017, od 17:00 do 20:00 hod

hotel Zlatá Štika, Štrossova 127, Pardubice

 

Program semináře:

 

Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc., IKEM Praha

Biochemické markery zánětu a sepse

 

MUDr. Janka Franeková, Ph.D., IKEM Praha

Aktuality v klinicko-biochemické diagnostice Diabetes mellitus

 

MUDr. Michal Kopecký, LDN Rybitví

LDN Rybitví v jarním rozpuku

 

MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice

Zátěžové testy v laboratořích MeDiLa

 

Mgr. Jakub Kovařík, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice

Systém kontrol v rutinním provozu laboratoře

 

Mgr. Kateřina Žemličková, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice

Laboratorní diagnostika boreliózy          

 

Mgr. Petr Bouzek, MeDiLa spol. s r.o., Pardubice

Komunikace s ambulantními pracovišti

 

Odborný garant: MUDr. Jana Doležalová, MeDiLa spol. s r. o.

Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Jonášová, tel. 735 799 292, katerina.jonasova@medila.cz

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, seminář je ohodnocen 3 kredity. 

Uzávěrka přihlášek je 30. března 2017.

 

Program ke stažení ve formátu pdf je zde.