Seminář Hradec Králové


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Termíny: 6. listopadu 2012, úterý

Místo:     Zdravotnická škola VOŠZ a SZŠ, učebna č. 112 (přízemí), Komenského 234, 500 03 Hradec Králové

Čas:        14:30 - 17:30 hod

Kredity:  POUZP 4 kredity, č. akce 021208/12K

 

Vzdělávací akce určena pro: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář

 

Program:

1. Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu a zacházení a identifikace vzorků (Doporučení ČSKB k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří – pohled lékaře a analytika)

MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař, MeDiLa 60 min.

2. Vliv techniky odběru krve na preanalytickou fázi krevního vzorku

Mgr. Pavla Štochlová, Ph.D., Beckton Dickinson 30 min.

3.Právní aspekty spolupráce laboratoře s ambulancí v oblasti bezpečnosti pacienta

Erika Kalhousová, vedoucí laborantka, MeDiLa 20 min.

4.Analýza neshod na příjmu materiálu laboratoře- sdělení z praxe

Mgr. Libuše Švorcová, analytik, MeDiLa 20 min.

5. Praktické poznámky k bezpečnosti pacienta i personálu při odběru – jak předejít komplikacím (alergie, EPI, bezvědomí, oběhový kolaps)

MUDr. Renata Kleinová, vedoucí hematolog, MeDiLa 20 min.

 

Součástí programu je i malé pohoštění

 

Registrace:

Vyplněnou návratku zašlete svozem nebo poštou

Laboratorní a diagnostické centrum MeDiLa

Poliklinika II, Bratří Štefanů 895,

500 03 Hradec Králové

nejpozději do středy 31. října 2012.

Elektronickou návratku zašlete na adresu svorcova@medila.cz rovněž do 31. října 2012.


Další informace je možno získat telefonicky v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod u Mgr. Švorcové na čísle 734 765 784 nebo dotazem na svorcova@medila.cz .