Seminář Červená Voda


P O Z V Á N K A

 O D B O R N Ý  S E M I N Á Ř

 4.10.2012

v sále nad záchrannou službou v areálu léčebny AESKULAP, spol. s r.o.  Červená Voda

 Seminář je zařazen mezi vzdělávací akce Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků pod číslem OZ1207/12K, účast je ohodnocena 4 kredity.

 

Program :

14:00 – Zahájení

14:10 – 17:00 Blok přednášek (Během přednášek bude k dispozici občerstvení)

 

Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu a zacházení a identifikace vzorků (Doporučení ČSKB k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří – pohled lékaře a analytika)

MUDr. Jana Doležalová – vedoucí lékař, manažer kvality – MeDiLa spol. s r.o.

 

Certifikovaný systém transportu biologických vzorků

Mgr. Horáčiková – Becton Dickinson

 

Regionální sdílení laboratorních výsledků, on-line výsledky a elektronická žádanka

Bc. Pavel Jezdinský – provozní a finanční ředitel, jednatel – MeDiLa spol. s r.o.

 

Detekce borrelií v klíšťatech

Ing. František Štumr, PhD. – obchodní ředitel, MeDiLa spol. s.r.o.

 

Riziko zdravotních komplikací při odběru biologického materiálu – význam poučeného pacienta

MUDr. Renata Kleinová – lékař hematolog, MeDiLa spol. s r.o.

 

17:00 - Občerstvení

17:30 – 18:30 Pro zájemce prohlídka nových prostor odběrového centra MeDiLa Červená Voda a nových prostor rehabilitace AESKULAP, spol. s r. o.  

 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI