Seminář Brno


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Termíny:  7. listopadu 2012, středa

              13. listopadu 2012, úterý

              15. listopadu 2012, čtvrtek

Místo:     Seminární místnost MeDiLa, poliklinika Lesná, Halasovo nám. 1, BRNO Lesná

Čas:        vždy od 14:00 do 17:00 hod

Kredity:  POUZP 4 kredity, č. akce 021209/12K

 

Vzdělávací akce určena pro: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář

 

Program:

1. Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu a zacházení a identifikace vzorků (Doporučení ČSKB k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří – pohled lékaře a analytika)

MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař, MeDiLa 45 min.

2. Certifikovaný systém transportu biologických vzorků

Mgr. Daniela Horáčiková, Beckton Dickinson 20 min.

3.Právní aspekty spolupráce laboratoře s ambulancí v oblasti bezpečnosti pacienta

Eva Jahůdková, vedoucí laborantka, MeDiLa 20 min.

4.Analýza neshod na příjmu materiálu laboratoře- sdělení z praxe

Vladimíra Hašková, úseková laborantka, MeDiLa 20 min.

5. Praktické poznámky k bezpečnosti pacienta i personálu při odběru – jak předejít komplikacím (alergie, EPI, bezvědomí, oběhový kolaps)

Stanislava Vaculíková, zdravotní sestra,MeDiLa

MUDr. Renata Kleinová, vedoucí hematolog, MeDiLa 20 min.

 

Registrace:

Vyplněnou návratku zašlete svozem nebo poštou

Laboratorní a diagnostické centrum MeDiLa

Halasovo nám. 1,

638 00 Brno

nejpozději do pátku 26. října 2012.

Elektronickou návratku zašlete na adresu brno@medila.cz rovněž do 26. října.


Další informace je možno získat telefonicky v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod u paní Jahůdkové nebo Haškové na čísle 734 765 786 nebo dotazem na brno@medila.cz.