Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry v Pardubicích


 

MeDiLa spol. s r.o., Laboratorní a diagnostické centrum Pardubice

si Vás dovolují pozvat na

Podzimní odborný seminář pro lékaře a sestry

Seminář se uskuteční ve čtvrtek 18. října 2018 od 17:00 do 19:15 hodin
v sále DOMU KULTURY DUKLA, Gorkého 2573, 530 02 Pardubice

 

Program semináře

 

Podpora rutinního provozu ambulancí

Kamila Minaříková, MeDiLa spol. s r.o.
Správné provádění preanalytické fáze (15 min)

Ing. František Štumr, Ph.D., Ivana Králová, DiS, MeDiLa spol. s r.o.
Praktické zkušenosti s elektronickými žádankami (10 min)

Mgr. Libuše Švorcová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o.
GDPR – zkušenosti s novými pravidly (10 min)

Jana Stejskalová, Ing. František Štumr, Ph.D., MeDiLa spol. s r.o.
Nakládání s nebezpečným odpadem (10 min)

MUDr. Jana Doležalová, Mgr. Jakub Kovařík, MeDiLa spol. s r.o.        
Novinky v laboratorních vyšetřeních (15 min)
                    
Přestávka 15 minut.

 

Prezentace významných regionálních pracovišť

Prim. MUDr. Roman Štilec, Ph.D., Fresenius Medical Care DS s.r.o.
FMC - nefrologická péče v Pardubicích - aktuální problematika a spolupráce
s laboratoří MeDiLa 
(30 min)
 
Ing. Pavla Dvorská, MeDiLa spol. s r.o.   
Krevní obraz na analyzátorech SYSMEX XN v laboratořích MeDiLa (10 min)

Mgr. Diana Svobodová, SYSMEX Brno
Novinky v portfoliu hematologických vyšetření, jejich klinický význami (20 min)

 

Další informace

Odborný garant semináře MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa spol. s r.o.
Spolupracující osoba dle §4 odst. 2 SP 16: OS ČLK Brno, Příkop 843/4, 602 00 Brno
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Seminář je určen pro lékaře a sestry.
Účast lékaře na semináři bude ohodnocena 2 kredity.
Sestry obdrží certifikát o účasti.

Další informace případně poskytne e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny

v době od 10:00 do 14:00 hodin Renata Klubíčková, tel. 735 799 293, renata.klubickova@medila.cz.

Uzávěrka přihlášek je ve čtvrtek 11. října 2018.

 

Program ke stažení ve formátu pdf je zde.

 

Přihlašte se prosím prostřednictvím tohoto formuláře

 

Registrovat se