Seminář Pardubice


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Termín:          24. října 2013 (čtvrtek), 6. listopadu 2013 (středa)

Místo:             hotel Zlatá Štika, Husova ul. Pardubice

Čas:                od 14:30 do 17:30

Kredity:       číslo akce: OZ 1215/13K, 4 kredity

Vzdělávací akce určena pro: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář

 

Program:

1. Novinky v technice odběrů krve, zástupce Becton - Dickinson 30 min.                                    

2. Analýza neshod při příjmu biologického materiálu

10 min.

    Mgr. Barbora Hamáková, analytik, MeDiLa  
3. Ovlivnění laboratorních vyšetření výživou a medikací   30 min. 
    MUDr. Jana Doležalová, vedoucí lékař MeDiLa    
4. Ovlivnění laboratorních vyšetření ostatními faktory    
    MUDr. Renata Kleinová, vedoucí laboratoře HK, MeDiLa   30 min. 
5. Odezva na serologická a mikrobiologická vyšetření  20 min. 
     Mgr. Ivana Vančatová, vedoucí úseku mikrobiologie, MeDiLa  
     Mgr. Petra Šafářová, vedoucí úseku sérologie, MeDiLa  
6. Výskyt protilátek třídy IgM po vakcinaci proti virové hepatitidě A 10 min.
     Ing. František Štumr, Ph.D., obchodní a marketingový ředitel, MeDiLa  
7. Organizační aspekty vyšetření pro samoplátce, problematika DPH  
     Bc. Pavel Jezdinský, provozní a finanční ředitel, MeDiLa 15 min.
8. Novinky IT - elektronické žádanky, WebLims 15 min.
     Bc. Pavel Jezdinský, provozní a finanční ředitel, MeDiLa  
9. Nová laboratorní vyšetření (aktuality)    
20 min.
    Ing. Martina Matějů, vedoucí laboratoře Pardubice, MeDiLa  

Součástí semináře je malé občerstvení.

Uzavírka přihlášek je 18. října 2013.

Registrace:

Na akci se můžete přihlásit zde na stránkách on-line. 

Akce již proběhla, děkujeme Vám za účast.

Případně zašlete vyplněnou návtratku svozem nebo poštou

Laboratorní a diagnostické centrum MeDiLa

Štrossova 239

530 03 Pardubice

nejpozději do pátku 11. října 2013.

Elektronickou návratku zašlete na adresu  kralova@medila.cz do 11. října 2013.

Další informace je možno získat telefonicky v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod
u DiS. I. Králové na čísle 725 058 509 nebo dotazem na kralova@medila.cz .