Seminář Dačice


POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

Termín:          22. října 2013 (středa)

Místo:             Nemocnice Dačice – nemocniční sál, Antonínská 85, Dačice II, 380 (kapacita 40 míst)

Čas:                od 14:00 do 17:30

Kredity:      číslo akce: OZ 1214/13K, 4 kredity (pasivní účast na semináři -na základě vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.)

Vzdělávací akce určena pro:  všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotní laborant, zdravotnický záchranář

Program:
1. Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu a zacházení a identifikace vzorků (Doporučení ČSKB k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří), MUDr. Jana Doležalová, vedoucí laboratoře Brno, MeDiLa

40  min.

                                    

2. Chyby v technice odběrů biologického materiálu, novinky v odběrovém systému

25 min.

    Dr. Daniela Horáčiková, zástupce Becton Dickinson  
3. Analýza neshod při příjmu biologického materiálu  20 min. 
    Vladimíra Hašková, úseková laborantka laboratoře Brno, MeDiLa    
4. Výskyt protilátek třídy IgM po vakcinaci proti virové hepatitidě A   
    Ing. František Štumr, Ph.D., obchodní a marketingový ředitel, MeDiLa  10 min. 
Přestávka, Coffee break  
5. Problematika DPH u laboratorních vyšetření, úhrada vyšetření pro samoplátce a její organizační zajištění, praktické příklady 30 min. 
     Bc. Pavel Jezdinský, provozní a finanční ředitel, MeDiLa  
     Ivana Valenová, vedoucí úseková laborantka laboratoře Dačice, MeDiLa  
6. Ovlivnění laboratorních vyšetření výživou a medikací 40 min.
    MUDr. Jana Doležalová, vedoucí laboratoře Brno, MeDiLa  
7. Ovlivnění laboratorních vyšetření ostatními faktory  
     MUDr. Renata Kleinová, vedoucí laboratoře HK, MeDiLa 20 min.
8. Odezva na serologická a mikrobiologická vyšetření 10 min.
     MUDr. Jana Doležalová, vedoucí laboratoře Brno, MeDiLa  
9. Novinky IT - elektronické žádanky, WebLIMS    
15 min.
    Bc. Pavel Jezdinský, provozní a finanční ředitel, MeDiLa  

Součástí semináře je malé občerstvení.

Registrace:

Na akci se můžete přihlásit zde na stránkách on-line. 

Akce se již uskutečnila. Děkujeme Vám za účast.

Případně zašlete vyplněnou návratku svozem nebo poštou

Laboratorní a diagnostické centrum MeDiLa

Antonínská 85

380 16 Dačice

Elektronickou návratku zašlete na adresu bartos@medila.cz

Další informace je možno získat telefonicky v pracovní dny v době od 10:00 do 14:00 hod
u paní I.Valenové na čísle +420 384 422 122 nebo dotazem na bartos@medila.cz