RANK 2012


 MeDiLa spol. s r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice

Oddělení klinické biochemie a diagnostiky,

Pardubická krajská nemocnice a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP

 

ODBORNÁ KONFERENCE


RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI

RANK 2012

1. a 2. února 2012

v prostorách hotelu Zlatá Štika, Pardubice

 

je pořádána pod záštitou MUDr. Štěpánky Fraňkové, primátorky města Pardubice

a

MUDr. Tomáše Gottwalda,ředitele Pardubické krajské nemocnice, a.s.


odborný garant: Prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ÚKBLD VFN Praha

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu  č. 16 ČLK

 

 Konference je určena pro VŠ i SŠ odborníky v oblasti speciální laboratorní diagnostiky se zaměřením na analýzu humánního a extrahumánního genomu, dále pro klinické pracovníky se zaměřením na infektologii, genetiku, onkologii, epidemiologiii a další specializace. Počet účastníků je naplněn.


Bližší informace: Ing. František Štumr, Ph.D., stumr@medila.cz  , tel 466 650 084


PROGRAM

1. února 2012          středa

10:00 – 12:30           Registrace

13:00 – 13:15           Zahájení

13:15 – 13:45           Úvodní sdělení

Doc.MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D., Klinika infekčních nemocí, LF a FN Hradec Králové

Skrytá hrozba nebo zbytečná panika ?

 

13:45 – 15:15           Problematika diagnostiky nových nebezpečných infekcí

Marejková M.

Průkaz kmene EHEC pomocí molekulárně-biologických metod a jeho klinický význam

 

Mrázek J., Zelená H., Cignová A., Kloudová A., Petroušová  L.

Úskalí laboratorní diagnostiky hantavirových infekcí

 

Petroušová L., Mrázek J., Kloudová A., Zelená H.

Hantavirózy, kazuistiky našich pacientů

 

Piskunova N.,  Trubač P., Šimerová E., Jakubcová M., Mikešová A.

Možnosti molekulární diagnostiky enterovirových infekcí

 

15:15 – 15:30           Přestávka

 

15:30 – 16:30           Využití detekce papillomavirů

Tachezy R., Šmahelová J., Saláková M., Hamšíková E.

Kontroverze v HPV diagnostice a očkování


Kašpírková J.

Molekulárně biologická detekce HR-HPV u karcinomů hlavy a krku - naše zkušenosti

 

16:30 – 16:45         Přestávka

 

16:45 – 18:30           Panelová diskuse

 

Technologické a metodické pokroky v molekulární biologii

moderuje František Štumr

 

19:30 – 23:00           Společenský večer

 

2. února 2012          čtvrtek

 

8:30 – 9:45               Analýza humánního genomu

Čejnová V., Wilimská M., Harmaš V., Stará M., Soukupová M., Klímová A.,
Laštůvková J.

Triploidie v prenatální diagnostice

 

Hodslavská V., Gajdošová P., Babjaková L., Vohnout B., Rašlová K., Bóday A., Richterová R.

Genetické aspekty familiární hypercholesterolémie

 

Beránek M., Hegerová J., Drastiková M.

Příspěvek k validaci preanalytické fáze DNA analýzy pro „alternativní“ biologické materiály.

 

Slavkovský R.

Profilování transkriptómu v průběhu hojení prasečí rány. Možnosti použití pro vývoj prostředků na hojení ran.   

 

9:45 – 10:00             Přestávka

 

10:00 -  11:15           Nové laboratorní technologie

 

Kohnová I.

Praktické využití techniky MALDI-TOF v mikrobiologii

 

Vohánka J.

Význam nextgen sekvenace

 

Kuchta T.

Jednoskúmavková vnorená polymerázová reťazová reakcia s priebežnou fluorometriou - metóda s potenciálom zvýšenej citlivosti detekcie

 

Hložek P., Dendis M, Baryal A.

Využití výsledků analýz panelů externí kontroly kvality (EHK) v běžné laboratorní praxi

 

11:15 – 11:45           Posterová sekce

 

Sleha R., Mosio P., Laláková L., Uřičářová Z., Mazurová J.

Výskyt Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum v urogentálním traktu mužů a žen z Centra asistované reprodukce  SANUS Pardubice.

 

Hložek P., DendisM., Baryal A., Bednář J.

Vliv externí kalibrace na přesnost kvantitativního stanovení při využití Real Time PCR systému pro detekci viru Hepatitidy B

 

Pejchalová M., Kalátová M., Borovská K., Vytřasová J.
Studie různých vlivů podílejících se na produkci stafylokokového enterotoxinu H (SEH)

 

Jahelková R., Pejchalová M., Bunček M., Libra A.

Optimalizace reverzní transkripce pro měření genové exprese  

 

11:45 – 12:15           Přestávka

 

12:15 – 13:45           Varia

 

Křístek J., Studený P.

Průkaz DNA Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae v klinickém materiálu Real-Time PCR.

 

König J.

Perinatální (kongenitální ?! )  virové hepatitidy - atypické laboratorní nálezy

 

Trubač P., Piskunova N., Šimerová E., Jakubcová M., Mikešová A.

Záchyt kongenitální infekce pomocí sekvenace bakteriální 16S rRNA

 

Vašíčková P., Králík P., Pavlík  I.

Detekce a genotypizace viru hepatitidy E u lidí a zvířat v České republice

 

Slaný M.

Kultivačně nezávislá detekce Mycobacterium marinum jako původce kožních infekcí u lidí

 

13:45 – 14:00           Závěr

kontaktní osoba:

Ing. František Štumr, Ph.D.
stumr@medila.cz
tel 466 650 084

 

Plán linek: 

 

PROGRAM V PDF

SBORNÍK