RANK 2010


 

Oddělení klinické biochemie a diagnostiky

Pardubická krajská nemocnice, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

pořádá

ODBORNOU KONFERENCI

 

RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI 2010

 

RANK 2010

 

27. a 28. leden 2010

v prostorách hotelu Zlatá Štika, Pardubice

odborný garant: Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, ÚKBLD VFN Praha

hlavním sponzorem konference jsou společnosti

ROCHE  s.r.o.

Gene Proof a.s.


dalšími sponzory jsou společnosti :

LAB MARK a.s.                                BAG Health Care GmbH

IMMUNOTECH a.s.                         LABOSERV s.r.o.

Medisco Praha s.r.o.                       DYNEX LABORATORIES s. r.o.

 

PROGRAM

27. ledna 2010      středa

 

10.00 – 12.30           Registrace

13.00 – 13.15           Zahájení

13.15 – 14.00           Úvodní sdělení

 • Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc., Univerzita Palackého &  Ústav experimentální botaniky AVČR, Laboratoř růstových regulátorů, Olomouc
 • Deriváty adeninu pro léčení nádorových onemocnění (40 min.)

 

14.00 – 16.00           Analýza humánního genomu

 • Mgr. Vlasta Čejnová a kol., Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Ústí nad Labem
 • Rychlá detekce nejčastějších chromozomálních aneuploidií pomocí QF-PCR: Kazuistiky z prenatální diagnostiky (20 min.)


 • RNDr. Martina Putzová Ph.D. a kol., GENNET, s.r.o., Praha
 • Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob metodou PGH – naše výsledky za rok 2009 (15 min.)

 

 • Mgr. Iva Sakmaryová, VIDIA-Diagnostika, Praha
 • Genetická vyšetření u nedoslýchavých dětí (15 min.)

 

14.50 – 15.10           Přestávka  

 • Mgr. Jana Sabová a kol., DNA laboratoř, Klinika dětské neurologie, FN Motol, Praha
 • Vybrané vyšetrovacie možnosti v molekulárno-genetickej  diagnostike dedičných neuropatií  Charcot–Marie–Tooth na DNA úrovni (15 min.)

 

 • Mgr. Hana Slavíková, P&R LAB a.s., Laboratoř molekulární biologie, Nový Jičín
 • Zajímavé případy Marfanova syndromu z pohledu molekulární biologie (15 min.)

 

 • MUDr. František Musil a kol., BioLab s.r.o., Klatovy
 • Vzácná kombinace polymorfismů CYP2C9 a VKORC1 a její vliv na terapii warfarinem – kasuistika (15 min.) 

 

16.00 – 16.15           Přestávka

16.15 – 17.15           Diagnostika chřipky

 

 • RNDr. Helena Jiřincová, SZÚ, NRL pro chřipku, Praha
 • Charakteristika viru chřipky A/H1N1 Pandemic 2009, aktuální situace ve světe a v ČR. Stručné zhodnocení metodických přístupů k diagnostice. (25 min.) 

 

 • Mgr. Jakub Mrázek a kol., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Odd. molekulární biologie, Ostrava
 • A(H1N1) 2009 – komplexní virologická diagnostika (15 min.) 

 

 • Ing. František Štumr, Ph.D., Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice
 • Diagnostika chřipky pandemic A(H1N1) v Pardubické krajské nemocnici (10 min.) 

 

17.15 – 17.30           Přestávka

17.30 – 18.30           Firemní sdělení

 

 • Roche s.r.o.
 • GeneProof a.s.
 • IMMUNOTECH  a.s.
 • LAB MARK a.s.
 • BAG Health Care GmbH
 • Medisco Praha s.r.o.
 • DYNEX LABORATORIES s.r.o.
 • LABOSERV s.r.o.

 

19.30 – 23.00           Společenský večer

 

 

28. ledna 2010      čtvrtek

 

8.30 – 10.00             Urgentní vyšetření v molekulární biologii

 • Mgr. Jakub Mrázek a kol., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum klinických laboratoří, Odd. molekulární biologie, Ostrava
 • Urgentní diagnostika bakteriálních meningitid metodou PCR – 5ti leté zkušenosti
  (20 min.)

 

 • MUDr. Lenka Petroušová a kol., Klinika infekčního lékařství, FN Ostrava
 • Využití PCR diagnostiky neuroinfekcí v klinické praxi, kasuistiky (15 min.) 

 

 • Ing. Dalibor Novotný, Ph.D. a kol., OKB FN, Olomouc
 • Laboratorní aspekty urgentního vyšetřování herpetických virů u hematoonkologických pacientů (20 min.)

 

 • MUDr. Zuzana Rusiňáková a kol., Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc
 • Herpetické infekcie u hematoonkologických pacientov – klinický pohľad (15 min.)

 

10.00 – 10.15           Přestávka

10.15 – 12.30           Varia

 • Ing. Anette Tizolová a kol., Ústav biochemie a mikrobiologie VŠCHT, Praha, Oddělení klinické mikrobiologie Fakultní nemocnice Na Bulovce
 • Vývoj rychlé metody detekce Bordetella pertussis a B. parapertussis s využitím v klinické mikrobiologii (15 min.) 

 

 • RNDr. Jan Křístek, CSc. a kol., Karlovarské imunologické centrum, s.r.o., Karlovy Vary
 • Detekce C. trachomatis ve výtěrech ze spojivkového vaku pomocí PCR (15 min.) 

 

 • Mgr. Petra Pospíšilová a kol., Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova Univerzita, Brno
 • Molekulární detekce syfilis: PCR diagnostika, typizace a detekce makrolidové rezistence u Treponema pallium (15 min.) 

 

11.15 – 11.30           Přestávka 

 

 • Mgr. Jiří Štika, Ph.D., BIO-PLUS, spol. s r. o., Brno
 • Zavedení automatické izolace RNA pomocí zařízení Magna Pure Compact pro stanovení virové nálože HCV přístrojem COBAS TaqMan (15 min.) 

 

 • Ing. Barbara Brežná, Ph.D. a kol., Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SR
 • Diverzita kvasiniek a plesní vo vzorkách slovenského hrozna a muštu (15 min.) 

 

 • RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc. a kol., Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SR
 • Využitie pšenice ako interného štandardu pri analýze pekárskych výrobkov metódou real–time PCR (20 min.) 

 

12.30 – 13.00           Diskuse, závěr

 

Organizační pokyny


Doprava hotelový dům Arnošt

Doprava hotel Zlatá štika

TAG DOWNLOAD - missing file /sedium/download/rank2010/rank_stika.pdfPlán linek:

PROGRAM

SBORNÍK