RANK 2009


ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A DIAGNOSTIKY

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE, a.s., Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

POZVÁNKA NA ODBORNOU KONFERENCI

 RANK 2009

RUTINNÍ ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN

MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÝMI TECHNIKAMI

 

Konference proběhne ve dnech 28. a 29. ledna 2009 v prostorách hotelu

Zlatá štika v Pardubicích.

 

Odborný garant :     Prof.MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, VFN Praha

 

Program:

 

Středa 28.1.2009, 13.00 – 18.00 hod.

Úvodní sdělení

L. Pecen, Výhody aplikace standardních pravidel klinického výzkumu ve studiích týkajících se diagnostických metod

Kontrola kvality molekulárně biologických postupů

L. Plíšková a spol., Možnosti kontroly a standardizace molekulárně biologických metod

P. Králík, Validace a standardizace metod real time qPCR pro detekci a kvantifikaci patogenů

V. Štěpánová a spol., Externí hodnocení kvality 2008 – Molekulárně biologická diagnostika DNA lidského cytomegaloviru

Humánní genom

P. Riedlová a spol., Význam farmakogenetiky pro individualizaci léčby pacientů

A. Bóday a spol., Frekvence K-ras mutací u sporadického kolorektálního karcinomu a anti-EGFR léčba - porovnávání detekčních metod

M. Zemánek a spol., Současné stanovení polymorfismů genů Cyp2C9 a VKORC1: (r)evoluce v dávkování warfarinu

Firemní sdělení

 

Společenský večer

od 19.30 hod.

 

Čtvrtek 29.1.2009, 8.30 – 12.30 hod. 

Detekce borrelií

Z. Medková, Diagnostika Lymeské nemoci (LD) metodou PCR – ano či ne, kdy a jak ???

R. Bolehovská a spol., Možnosti a úskalí detekce DNA Borelia burgdorferi sensu lato

H. Roháčová, Klinické formy lymeské borreliózy

Toxoplazmóza a imunodeficientní stavy

Z. Rusiňáková a spol., Toxoplazmová infekcia u imunosuprimovaných pacientov – praktické skúsenosti

B. Voxová a spol., Úskalí laboratorní diagnostiky mozkové toxoplazmózy

Z. Valenta a spol., Toxoplazmová encefalitida u pacienta s HIV infekcí

Varia

Vyzýváme k aktivní účasti formou ústních sdělení v délce 10 – 20 minut do bloku Varia a k prezentaci ve formě posterů.

Možnosti ubytování a další organizační zajištění je uvedeno v přiložené závazné přihlášce.

Stop termín pro závazné přihlášky a zaslání abstrakt: pátek 5. prosince 2008

Konečný program bude zveřejněn dne 19. prosince 2008

Akce bude kreditně ohodnocena profesními společnostmi - ČLK, KVVOPZ, POUZP.

 

Hlavní organizátor :         

Ing. František Štumr

tel. 466 650 084

frantisek.stumr@nemocnice-pardubice.cz

 

Kontaktní osoby : 

pí. Alena Novotná

pí. Blanka Páclová

tel. 466 650 084

fax. 466 650 085

pcr.lab@nemocnice-pardubice.cz