Preanalytická fáze krevních vzorků


Seminář - Preanalytická fáze krevních vzorků

pořádají

MeDiLa spol. s r.o. a BD Vacutainer


Datum konání:
20. října 2010

Místo konání: Laboratorní a diagnostické centrum, Štrossova 239, Pardubice

Program dne 20. října 2010:

 Zahájení ve 13,00 hod.

 

Přednášející:

 

1.     Technika odběru a preanalytická fáze ve vztahu ke kvalitě laboratorní  diagnostiky, (MUDr. Jana Doležalová)

2.      Riziko zdravotních komplikací při odběru biologického materiálu a zátěžových testech – význam poučeného pacienta, (MUDr. Renata Kleinová)  

3.     Preanalytika krevních vzorků pro koagulační vyšetření. (Daniela Horáčiková, BD Slovensko)

4.      Preanalytická variabilita krevních vzorků a vliv na konečný výsledek vyšetření. (Dana Zieglerová , BD)

 

Určeno pro :

Komu je akce určena zaškrtněte:

- Všeobecná sestra                                           

- Zdravotní laborant                                           

- Zdravotnický záchranář


Seminář je zařazen mezi odborné vzdělávací akce v kreditním systému vzdělávání profesní organizace Česká asociace sester , Londýnská 15, 120 00 Praha 2, Česká Republika a ohodnocen 4 kredity.
 
Je možné se přihlásit emailem na adresu : Bc.Pavel Jezdinský,  jezdinsky@medila.cz

Pro řádné přihlášení je nutné uvést: Jméno, pracoviště, odbornost (zdrav. sestra..), datum narození.

Zpetně obdržíte informaci o přihlášení.

Kapacita akce je vyčerpána - OBSAZENO.