Karcinom prostaty


Komplexní onkologické centrum Pardubice

Multiscan s.r.o.

ve spolupráci s Urologickým oddělením

Pardubické krajské nemocnice

 

si Vás dovolují pozvat na odborný celokrajský seminář

 

 Karcinom prostaty

Termín konání: 19.9.2012 16,00

 

 

Místo konání: Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora

Golf & Spa Kunětická Hora

Dříteč 155

533 05 Dříteč

GPS: 50°6'41.669"N, 15°49'9.128"E

http://www.gckh.cz/kongresove-centrum.php

 

Odborný program

  1. doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. :Zkušenosti s chirurgickou léčbou karcinomu prostaty
  2. prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. :Dlouhodobé výsledky radioterapie karcinomu prostaty
  3. doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. :Toxocita léčby zářením u karcinomu prostaty
  4. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. :Adjuvantní a salvage radioterapie karcinomu prostaty
  5. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. :Možnosti cytostatické léčby karcinomu prostaty
  6. MUDr. Martin Foldyna: Bisfosfonáty  v léčbě generalizovaného karcinomu prostaty
  7. Ing. František Štumr, Ph.D.: Stanovení pro-PSA, nový diagnostický marker ca prostaty

Po ukončení odborného programu si Vás dovolujeme pozvat na pohoštění.

 

Těšíme se na Vaši účast

 

Za organizační výbor

doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

 

Prosíme, potvrďte Vaši účas na semináři nejpozději do 12.9.2012

Kontakt:

kolarova@multiscan.cz

tel. č. 466 016 400

Sponzoři semináře:

Ipsen Pharma, o.s., Novartis s.r.o.,
MeDiLa spol. s r.o. Pardubice, Beckman Coulter ČR s.r.o.