Seminář Brno - ČLK


Odborný seminář pro lékaře regionu Brno a okolí

U příležitosti 5 let zahájení provozu laboratoře MeDiLa Brno

 

Termín konání: čtvrtek  24.5.2012,  14:00 – 18:00 hod.

Místo konání: kongresový sál , hotel AVANTI, Brno- Královo pole

 Program

1. Zahájení   MeDiLa, Bc. Pavel Jezdinský  10 min.
2. Společnost MeDila, vize působení v regionu MeDiLa, Bc.Pavel Jezdinský 10 min.
3. Aktuální provoz laboratoře, novinky  MeDiLa , MUDr. Jana Doležalová  10 min.
4. Rutinní využití systému WEBLIMS  MeDiLa, Bc.Pavel Jezdinský  15 min.
5. Preanalytická variabilita hemokoagulačních vyšetření  BD,Mgr. Daniela Horáčiková 20 min.
6. Analýza folátu v erytrocytech  Beckman-Coulter, Ing. Tereza Tietze 20 min.
Coffee break - 20 min.   
7. Laboratorní stanovení trombocytů a jejich význam pro stanovení diagnózy  OKH  FNUSA, Prim.MUDr. Zvarová  20 min.
8. Natriuretické peptidy v klinické praxi  IKEM, Prof. MUDR. A.Jabor,DrsC.  20 min.
9. Metabolismus železa v laboratorních parametrech  MeDiLa , MUDr. Jana Doležalová  20 min.
10. Detekce borrelií v klíšťatech MeDiLa, Ing. František Štumr 20 min.
Raut  18:00 – 19:00 hod

      Registrovaná akce v centrálním registru akcí ČLK, ev.číslo: 29548

Ohodnocení akce: 2 kredity.