PRAXE v laboratořích


V případě zájmu o praxi v našich laboratořích zašlete své kontaktní údaje k rukám personální manažerky Ing. Jany Klesalové na e-mailovou adresu: klesalova@medila.cz

DO PŘEDMĚTU EMAILU UVEĎTE: 

PŘÍJMENÍ + MĚSTO, ve kterém chcete praxi absolvovat + ÚSEK, na němž chcete praxi absolvovat (mikrobiologie, biochemie, hematologie)

V žádosti o praxi uveďte prosím následující: 

  1. Termín, který preferujete pro realizaci praxe.
  2. Prohlášení: Odesláním a doručením žádosti o praxi souhlasím, aby společnost MeDiLa spol. s r. o. zpracovávala mnou poskytnutá data obsažená v žádosti o praxi pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění praxe na daném úseku.

Prohlášení zaměstnavatele: 

MeDiLa spol. s r. o. prohlašuje, že osobní údaje obsažené v životopise použije pouze k uskutečnění konkrétního výběrového řízení a nebude tyto údaje předávat třetím osobám bez předešlého souhlasu uchazeče.