Našli jste na sobě klíště a nevíte, zda je infikované? Objednávejte se na www.mojemedila.cz Více »

Rozšiřujeme nabídku vyšetření o stanovení karcinomálního markeru HE4

08.10.2012 - MeDiLa - Komárek Martin

Od prosince 2012 dochází k rozšíření panelu onkomarkerů o nový analyt HE4, který je vhodným analytem pro časnou detekci nádoru ovarií ve stádiích I a II. Včasnost diagnostiky a léčby v bezpříznakovém stádiu vede k přežití až u 90 % pacientek.

Ovariální nádory

Karcinom ovaria je jednou z nejčastějších příčin úmrtí žen na celém světě. Vyskytuje se u žen mezi 50. – 75. rokem, výjimkou však není incidence u žen okolo 30 let. Při včasné diagnostice je prognóza léčby karcinomu ovarií příznivá, až 90 % žen přežívá. S ohledem na absenci časných klinických příznaků bývá onemocnění diagnostikováno až v pokročilém stádiu, kdy již je nádor rozesetý po dutině břišní a šance na přežití je i přes invazivní léčbu a chemoterapii menší než 20 %. Důvody pro počáteční bezpříznakový průběh onemocnění lze spatřovat ve velikost vaječníků (velmi malý orgán) a také jejich odlehlosti, poloze pod střevními kličkami mimo dělohu. Česká republika je na 4.místě v Evropě s výskytem karcinomu ovarií, který je celosvětově druhou nejčastěji identifikovanou gynekologickou malignitou. V převážné většině jde o epitelové ovariální nádory tzv. serózního typu, popsány jsou také nádory gonadostromální, terminální nebo smíšené.

Příznaky a diagnostika

V časných stádiích je onemocnění nesymptomatické. Diagnostika se opírá o klinické vyšetření, vaginální ultrazvuk, laparoskopii, CT pánve a retriperitonea, bioptické vyšetření při laparotomii a vyšetření nádorových markerů. Stávající panel markerů (CA 125 v kombinaci s CEA nebo CA 72-4) je v současnosti možné doplnit o nový analyt HE4. HE4 neboli lidský epididymální protein 4 je 20 - 25 kD velký glykosylovaný peptid z rodiny WFDC proteinů. Protein s vlastnostmi podobnými inhibitoru trypsinu byl poprvé objeven v epitelu distálního nadvarlete, vykazuje nízkou expresi v epitelu reprodukčních a respiračních tkání. Ve tkáni karcinomu ovarií vykazuje vysokou expresi, HE4 lze nalézt v séru pacientek a využít pro zjišťování rizika epiteliálního karcinomu ovarií.

Marker HE4: výhody a přínosy

HE4 má nejvyšší senzitivitu na detekci karcinomu ovarií v 1.stádiu onemocnění, kdy je onemocnění v bezpříznakové fázi a lze tedy dosáhnout při včasné léčbě dobré prognózy. Lepší přínos pro záchyt malignity v časných stádiích rozvoje onemocnění je hlavním benefitem pro klinické lékaře a léčebnou prognózu jejich pacientek. Kolem 20 % epiteliálních ovariálních karcinomů vykazuje malou expresi CA 125, samotný tento marker je tedy nedostatečný. U více než 50 % těchto malignit můžeme pozorovat nárůst hladiny HE4, kombinace obou markerů může přispět k záchytu malignity u této populace pacientek. Další výhodou HE4 oproti samotnému vyšetření CA125 je skutečnost, že zvýšené hodnoty CA 125 je možné naměřit i u fyziologických stavů jako např. při menstruaci, graviditě, endometrióze, benigních nádorech ovarií nebo zánětech resp. u přítomnosti myomů. Tato falešná pozitivita je kombinací stanovení CA 125 a HE4 eliminována. Zvýšené hladiny HE4 tedy poukazují buď na karcinom ovarií nebo karcinom jiného druhu, např. endometria. 

Shrnutí základních výhod HE4 markeru:

  • HE4 je vhodným markerem pro časnou detekci nádoru ovarií ve stádiích I a II
  • Hladiny HE4 v séru rostou i u 20 % pacientek bez elevace hladiny CA 125
  • HE4 je vhodný ke sledování průběhu onemocnění resp. monitoring účinnosti terapie
  • HE4 a v kombinaci s CA 125 je schopen odlišit ženy zdravé nebo s benigním nálezem od zhoubných nádorů

 

ROMA index

Kombinace vyšetření HE4 a CA 125 poskytuje dle mezinárodních studií nejvyšší senzitivitu (76,4 %) při specifičnosti 95 % pro záchyt epiteliálního karcinomu ovarií. Výsledky obou vyšetření je možné použít k výpočtu tzv. ROMA Skóre, které lze použít k rozlišení povahy onemocnění, tedy zda jde o stav benigní nebo maligní. ROMA (zkratka Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) rozlišuje při výpočtu menopauzální stav pacientek, což při rozdělení na stav před- resp. po- menopauze ještě zvyšuje výpovědní hodnotu skóre. Dle výzkumné studie FDI-03 byla prokázána pro ROMA index negativní prediktivní hodnota 94 % za předpokladu rozlišení menopauzálního stavu pacientek.

Hodnota ROMA indexu

Ženy před menopauzou

ROMA ≥ 11,4 % = vysoké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií

ROMA < 11,4 % = nízké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií

Ženy po menopauze

ROMA ≥ 29,9 % = vysoké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií

ROMA < 29,9 % = nízké riziko zjištění epiteliálního karcinomu ovarií

 

Mgr. Martin Komárek, analytik, klinický konzultant, MeDiLa spol. s r.o.

 

Seznam použitých zdrojů:

Doc.MUDr. Milan Košťál, CSc. – HE4 –nový marker karcinomu ovaria, článek Medila bulletin 2/12

Presl J., Kučera R., Topolčan O., Novotný Z. Vrzalová J., Fuchsová R., Betincová L., Rokyta Z. – HE4 – biomarker ovariálního karcinomu, článek Česká gynekologie 2012, 77, č. 5 s. 445-449

Mudr. Olga Bálková – HE4 – nový nádorový marker pro ovariální karcinom, článek Labor Aktuell 01/12

Jose M. Escudero et al. – Comparison of Human Epididymis Protein 4 with Cancer Antigen 125 as a Tumor Marker in patients with malignant and nonmalignant diseases, článek Clinical Chemistry 57:11, 1534 – 1544 (2011)

Rafael Molina et al. – HE4 a novel tumour marker for ovarian cancer: comparison with CA 125 and ROMA algorithm in patients with gynaecological diseases, článek Tumor Biol. 32:1087 – 1095 (2011)

Sun-Young Kong et al. – Serum HE4 level is an independent prognostic factor in epithelial ovarian cancer, článek Ann Surg Oncol 10.1245/s10434-011

Moore RG. et al. – Evaluation of the diagnostic accuracy of the risk of ovarian malignancy algorithm in women with a pelvic mass, článek Obstet Gynecol, 2011, 118, s. 280 – 288

Napište nám


ERROR

Newsletter


Odebírejte novinky od společnosti Medila Laboratoře a buďte v obraze.