O nás


MeDiLa spol. s r.o. je česká síť klinických laboratoří poskytujících komplexní laboratorní diagnostiku. Naše služby jsou určené především pro lékaře, zaměstnavatele, ale i jednotlivce, kteří hledají nadstandardní laboratorní servis. 

Vybraná vyšetření provádíme také pro veterinární lékaře.

V České republice působíme od roku 1995.

Naším cílem je nabízet zdravotní péči a odborné služby na profesionální úrovni a přispívat ke kvalitní léčbě a diagnostice každého pacienta. Poskytujeme celostní pohled na laboratorní diagnostiku spojený s konzultační a interpretační podporou u všech diagnóz. To vše pod dohledem zkušených lékařů.

Chceme být co nejblíže svým klientům z řad ambulantních lékařů i pacientů. Proto budujeme síť odběrových pracovišť v rámci různých regionů České republiky. Zároveň nabízíme ucelenou škálu možností komunikace s lékaři (elektronický i papírový sběr požadavků a předávání výsledků, telefonické konzultace, osobní návštěvy, akreditované semináře, apod.).


Poskytujeme služby v celé šíři odborností laboratorní medicíny:

  • biochemie
  • imunochemie
  • imunologie
  • hematologie
  • mikrobiologie
  • molekulární biologie (PCR) 
  • genetika
  • histologie
  • alergologie / imunologie

Máme zájem naplňovat nejvyšší požadavky na kvalitu

Pro řízení provozu laboratorních a diagnostických center využíváme moderní informační systém.  Všechny procesy  a činnosti jsou naprosto transparentní od příjmu vzorků, zadání do systému až po odeslání výsledků lékaři a vykázání péče zdravotním pojišťovnám.

Jsme poskytovatelem zdravotních služeb s registrací v „Registru klinických laboratoří“ s odbornou garancí ČSL JEP. Zároveň jsme registrovaní u SZÚ – Centra pro řízení kvality ve zdravotnictví a zapojeni do systému zvyšování kvality.

Pracovní postupy a pravidla v laboratořích jsou nastaveny a dodržovány v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 15189:2013 – Zdravotnické laboratoře - požadavky na kvalitu a způsobilost. Laboratoře MeDiLa včetně odběrových míst procházejí pravidelně audity ze strany akreditačního orgánu Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Viz níže uvedené osvědčení.

 

Osvědčení o akreditaci ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013

 

 

Zde si se vám otevře celé osvědčení MEDILA i s přílohou

 
 
Zařazení do registru laboratoří provádějících prenatální screening vrozených vývojových vad v I. a II. trimestru